Ingår tjänstepension i en bodelning?

2019-10-21 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Ingår den tjänstepension som arbetsgivare betalar in i en bodelning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring bodelning är skiljer sig beroende på om paret som separerar är gifta eller sambor.

Om det gäller samboförhållande

Gäller det ett samboförhållande ingår tjänstepensionen inte i bodelningen då det inte utgör så kallad samboegendom (3 § SamboL).

Om det gäller ett gift par

Det vanliga är att tjänstepensionen inte heller tas med i bodelningen vid en skilsmässa.

I bodelningen ingår vad som kallas för giftorättsgods (10 kap 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte har gjorts till enskild egendom genom exempelvis testamente, gåva eller äktenskapsförord (7 kap 1 och 2 §§ ÄktB). Dock ska "oöverlåtbara eller personliga rättigheter" inte tas med i bodelningen (10 kap 3 § ÄktB). Tjänstepensionen ses i de flesta fall som en sådan rättighet, eftersom den ofta inte går att överlåta. Tjänstepension via kollektivavtal ägs till exempel av arbetsgivaren och kan därför inte överlåtas. Det bodelas därför inte heller.

Om arbetstagaren däremot själv kan förfoga över sin tjänstepension och arbetsgivaren endast betalar för premierna, ska den ingå i en bodelning (jfr NJA 1960 s. 411). Tjänstepension som inte omfattas av ett kollektivavtal betalas av arbetsgivaren men ägs oftast ändå av arbetstagaren, och ingår därför i en bodelning.

Det som är avgörande för om tjänstepensionen ska ingå eller inte är alltså vilket inflytande arbetstagaren själv har över pensionssparandet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2426)
2020-02-22 Ska aktiebolag ingå i bodelning mellan makar?
2020-02-20 Vem har rätt till bostaden vid separation mellan sambos?
2020-02-17 Enskild egendom och bolag
2020-02-17 Ingår en fastighet som man fått i gåva i en bodelning?

Alla besvarade frågor (77289)