Ingår rast i arbetstiden?

2019-05-22 i Rast
FRÅGA
Hej! På vårt arbete så är det många som jobbar deltid eller dylikt och är sjukskrivna övrig tid. Min fråga är då, om man jobbar 75%, alltså 6 timmar, ska inte en 30 min rast INGÅ i dessa timmar då? Vår arbetsledare lägger på tid, som gör att man befinner sig på arbetet i 6,5 timmar. Vissa tvingar hon jobba 45 min extra för att dom MÅSTE ta 15 min rast på morgonen också.Är det verkligen korrekt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Raster och dess förläggning
Enligt 15 § tredje stycket arbetstidslagen (ATL) ska raster förläggas så att arbetstagaren inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Detta innebär en skyldighet för arbetsgivaren att schemalägga raster under arbetsdagen så att detta åtföljs. Av samma lagrum följer att rasternas antal, längd och förläggning ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Hur en arbetsgivare schemalägger rasterna görs därmed utefter arbetsgivarens arbetsledningsrätt med beaktande av det arbetsmiljöansvar som ankommer på honom eller henne.

Raster (till skillnad från pauser) räknas inte in i arbetstiden utan förlänger på så sätt arbetsdagen. Under en rast är du inte tvungen till att vara kvar på arbetsplatsen utan kan utföra helt andra ärenden om du så skulle vilja, likaså kan du vara kvar på arbetsplatsen och exempelvis äta din lunch där. Om du befinner dig på arbetet 6,5 timmar är på så sätt inte avgörande, utan det är den totala tid du faktiskt arbetar. I och med att raster inte ingår i arbetstid så är det alltjämt sex timmars arbete det rör sig om i det här fallet.

Det finns inget som säger exakt hur många raster man ska ha eller hur långa de ska vara. Arbetsmiljöverket har utfärdat riktlinjer som menar att en rast bör vara minst 30 minuter och undersökningar visar på att 30 minuters lunch och två raster om 15 minuter är en god norm att utgå från vid heltidsarbete på arbetsplatsen.

Uppehåll som inte medför förlängd arbetsdag
De former av uppehåll som räknas in i arbetstiden och som därmed inte kan leda till en förlängd arbetsdag är, som jag redan antytt ovan, pauser. Dessa är kortare uppehåll för exempelvis toalettbesök och ska enligt 17 § ATL kunna brukas utöver rasterna så som de behövs. Om arbetsförhållande kräver det kan pauser även schemaläggas. Raster kan även bytas ut mot måltidsuppehåll, 16 § ATL. Ett måltidsuppehåll fungerar som en paus och innebär att den räknas in i arbetstiden med kriteriet att arbetstagaren måste vara kvar på arbetsplatsen och vara till arbetsgivarens förfogande. Måltidsuppehåll ersätter som regel raster där arbetsförhållandena kräver att någon rycker in med kort varsel eller i exempelvis butik där man är ensamt butiksbiträde.

Avslutningsvis
Raster räknas inte in i arbetstiden och förlänger på så vis arbetsdagen. Därmed får det tolkas som så att det går korrekt till på din arbetsplats utefter den information du lagt fram. Om du inte är nöjd med förläggningen av raster finns alltjämt möjligheten att påverka situationen genom att ta kontakt med facket alternativt skyddsombudet på arbetsplatsen, om ett sådant skulle finnas.

Vänligen

Johan Tivéus
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rast (77)
2020-08-10 Avstå från rast - gå tidigare från jobbet?
2020-08-01 Får arbetsgivaren dra av lunchrast även om man inte har någon?
2020-07-30 Är det lagligt att tvinga arbetstagare att arbeta på obetald rast?
2020-07-13 Rätt till rast vid 7 timmars arbete

Alla besvarade frågor (82785)