Ingår praktik i rätten till studieledighet från anställningen?

2020-12-13 i Studieledighet
FRÅGA
Hej, Jag är idag tjänstledig på grund av studier, men under min studietid kommer vi att ha praktik vid två tillfällen. Praktiken kommer att ske på ett annat företag.Hur fungerar det när jag redan är anställd av ett företag? Behöver jag säga upp mig från min nuvarande anställning för att kunna fullfölja mina studier och ha min praktik?Tack!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du undrar om det är möjligt för dig att ha praktik på ett annat företag under dina studier samtidigt som du är studieledig från din anställning.

Frågan regleras delvis i studieledighetslagen och i övrigt i branschpraxis och liknande bestämmelser. Lagen gäller för alla arbetstagare och i princip ger den rätt till ledighet för all utbildning. Det går bra att studera ämnen om man inte har någon som helst praktisk nytta av i arbetet. För att studierna ska omfattas av lagen måste dock huvudsyftet vara att deltagarna ska få någon kunskap eller färdighet. Utbildningen måste dessutom vara planmässig och innehålla vissa inslag av undervisning, därför ger enbart självstudier inte rätt till ledighet.

Rätt till studieledighet enligt 3 § studieledighetslagen

För att du ska ha rätt till studieledighet ska du ha varit anställd hos samma arbetsgivare under de senaste sex månaderna, eller minst 12 månader under de senaste två åren.

Praktiken

Under studieledighet har du inte rätt att ta anställning hos en annan arbetsgivare. Detta gäller även under loven om du inte i förväg slutit en överenskommelse med din arbetsgivare. Praktiktjänstgöring hos annan arbetsgivare, om den ingår som ett led i utbildningen och därmed är obligatorisk, omfattas dock av rätten till ledighet. En god idé kan dock vara att informera din arbetsgivare om det i förväg, (sidan 9 i studieledighetlagen - en kommentar av LO).

Svaret på din fråga är alltså att om praktiken är ett obligatoriskt moment av studierna ingår det i rätten till studieledigheten, och du behöver då inte säga upp dig från din nuvarande anställning för att kunna fullfölja dina studier.

Hoppas att du fick svar på frågan!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?