Ingår lånet till min dotter i hennes skuldsanering?

2019-02-26 i Skuldsanering
FRÅGA
HejJag har lånat ut 125 000kr till min dotter och hon tänker inte betala tillbaka skulden…Hon har fått skuldsanering och mitt lån till henne är visst med där! Kommer lånet att avskrivas eller måste jag göra något för att förhindra detta?Jag tycker inte att hon ska kunna komma undan skulden på detta vis.Jag har 3 barn till och tänka på, om det blir något arv efter mig vill jag att hon ska drabbas med inget eller lägre arv.Räcker det med att skriva testamente?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Vilka skulder ingår vid en skuldsanering?

Vid en skuldsanering ingår som huvudregel alla fordringar på pengar som har uppkommit före den dag då beslutet om skuldsanering meddelades (se 30 § skuldsaneringslagen (2016:675) (SksanL)). Från denna huvudregel görs undantag för underhållsfordringar, pantsäkrade fordringar, utmätningsfordringar, fordringar ingående i ömsesidigt förpliktande avtal och tvistiga fordringar. Din fordran tycks inte ingå i något undantag och ska därför omfattas av skuldsaneringen.

Jag vet för lite om ditt fall för att kunna ge dig några konkreta råd, men jag vill klargöra följande. En skuldsanering innebär för din dotter att hon helt eller delvis kommer befrias från ansvar för betalningen av hennes skulder (se 47 och 49 § SksanL). Vid skuldsaneringen ska det bl.a. bestämmas en betalningsplan där det anges vilket belopp din dotter ska betala och planens längd, samt vilket belopp som ska fördelas mellan fordringsägarna och hur stor procentandel av varje fordran som ska bli betald (se 36 och 38 § SksanL).

Såvida inte din dotter helt saknar betalningsförmåga kommer således en procentandel av din fordran betalas tillbaka och ni fordringsägare kommer att drabbas proportionellt lika (den s.k. likabehandlingsprincipen).

Kan jag genom testamente förminska hennes arv?

Enligt den legala arvsordningen är det dina barn (bröstarvingar) som ärver efter dig med lika stor del (se 2 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB)). Du kan gå ifrån denna ordning genom att upprätta ett testamente. Bröstarvingar har dock alltid rätt till sin s.k. laglott, vilken utgör hälften av den arvslott som den legala arvsordningen skulle ge (se 7 kap. 1 § ÄB).

Eftersom din dotter såsom bröstarvinge har rätt att få minst sin laglott begränsas din rätt att testamentera. Du kan emellertid testamentera bort hälften av hennes arvslott, dvs. allt utöver laglotten.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (156)
2020-05-20 Får kronofogden utmäta arv?
2020-05-17 Vad händer om en gäldenär får pengar under en skuldsanering?
2020-04-29 Hur länge kan man begära betalt för skulder och hur gör jag för att få bli skuldfri?
2020-04-27 Förutsättningar för att beviljas skuldsanering med skulder på ca 350 000 kr

Alla besvarade frågor (80495)