FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet15/09/2020

Ingår ett flipperspel vid en försäljning av en fastighet?

Vad räknas till fastigheten vid husvisningar som leder till köp? Kan t.ex. ett flipperspel som är fastmonterat till huset räknas som en del av fastigheten som kommer att ingå i köp, eller är det en lös sak som tillhör säljaren och som inte har med den som köpt huset att göra?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Ett byggnadstillbehör är ett föremål som en byggnad har försetts med i syfte att användas för stadigvarande bruk, enligt 2 kap. 2 § jordabalken. Det finns alltså två omständigheter som måste föreligga för att flipperspelet ska betraktas som ett byggnadstillbehör. Flipperspelet måste inledningsvis vara installerat på ett sätt som innebär att det är en del av byggnadens fasta inredning. Faktumet att flipperspelet är fastmonterat i huset innebär att denna omständighet är uppfylld. Vidare måste flipperspelet vara avsett att användas för stadigvarande bruk. Detta krav innebär att ett föremål ska vara till nytta oavsett vem som äger fastigheten. Ett flipperspel kan som utgångspunkt anses vara till användning oavsett vem som äger fastigheten, så länge det inte finns något som starkt pekar på det motsatta. Flipperspelet ska alltså räknas som ett byggnadstillbehör som kommer att följa med fastigheten vid en försäljning.

Om du vill undvika att flipperspelet, eller något annat föremål, följer med fastigheten vid en försäljning bör du vid visningen av fastigheten förklara vilket specifikt föremål som inte kommer att ingå i köpet. Detta kan förklaras muntligen, men även genom att exempelvis sätta upp en lapp vid föremålet där du förklarar att föremålet inte kommer att följa med fastigheten.

Vänliga hälsningar,

Aras TofekRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000