Ingår ett flipperspel vid en försäljning av en fastighet?

2020-09-15 i Fastighet
FRÅGA
Vad räknas till fastigheten vid husvisningar som leder till köp? Kan t.ex. ett flipperspel som är fastmonterat till huset räknas som en del av fastigheten som kommer att ingå i köp, eller är det en lös sak som tillhör säljaren och som inte har med den som köpt huset att göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Ett byggnadstillbehör är ett föremål som en byggnad har försetts med i syfte att användas för stadigvarande bruk, enligt 2 kap. 2 § jordabalken. Det finns alltså två omständigheter som måste föreligga för att flipperspelet ska betraktas som ett byggnadstillbehör. Flipperspelet måste inledningsvis vara installerat på ett sätt som innebär att det är en del av byggnadens fasta inredning. Faktumet att flipperspelet är fastmonterat i huset innebär att denna omständighet är uppfylld. Vidare måste flipperspelet vara avsett att användas för stadigvarande bruk. Detta krav innebär att ett föremål ska vara till nytta oavsett vem som äger fastigheten. Ett flipperspel kan som utgångspunkt anses vara till användning oavsett vem som äger fastigheten, så länge det inte finns något som starkt pekar på det motsatta. Flipperspelet ska alltså räknas som ett byggnadstillbehör som kommer att följa med fastigheten vid en försäljning.

Om du vill undvika att flipperspelet, eller något annat föremål, följer med fastigheten vid en försäljning bör du vid visningen av fastigheten förklara vilket specifikt föremål som inte kommer att ingå i köpet. Detta kan förklaras muntligen, men även genom att exempelvis sätta upp en lapp vid föremålet där du förklarar att föremålet inte kommer att följa med fastigheten.

Vänliga hälsningar,

Aras Tofek
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (558)
2021-04-22 Hur gör man när man vill överlåta en del av en fastighet som gåva till någon?
2021-04-20 Kan jag bygga en stuga på marken utan övriga fastighetsägares medgivande? Blir stugan fastighetstillbehör?
2021-03-31 Gåvobrev fastighet
2021-03-31 Ansvar för grenar som tränger in på grannfastighet

Alla besvarade frågor (91411)