Ingår ett arv i bodelningen?

FRÅGA
Jag och min bror ärver ett sommarhus av vår mor.Jag som är gift, hur går det vid skilsmässa.Räknas detta som min enskilda egendom genom arv?Eller måste vi skriva ett äktenskapsförord?Han har 2 barn sen tidigare och vi 2 gemensamt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör hur ett mottaget arv behandlas vid en eventuell bodelning. Detta regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).

Vid en skilsmässa ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår all egendom som är så kallat giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte är någon av makarnas enskilda egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan göras till den ena makens enskilda egendom genom exempelvis ett äktenskapsförord, eller att maken fått egendomen genom gåva, arv eller testamente där givaren av egendomen har angett att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom (7 kap. 2 § ÄktB).

Bedömning i ditt fall

Detta innebär att ett arv som tillfaller den ena maken inte automatiskt blir denne makens enskilda egendom. Det krävs att arvlåtaren, i detta fall din mor, har angett i ett testamente att egendomen ska vara din enskilda egendom. Har din mor inte skrivit något testamente där hon angivit att sommarhuset ska vara din enskilda egendom, måste du och din make skriva ett äktenskapsförord där det anges att sommarhuset ska vara din enskilda egendom.

Viktigt att tänka på gällande äktenskapsförord är att ett äktenskapsförord måste vara skriftligt och undertecknas av båda makarna samt registreras hos Skatteverket för att bli giltigt.

Skulle ni behöva hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord kan en jurist på Lawlines juristbyrå hjälpa er. Är ni intresserade av hjälp är ni varmt välkomna att kontakta juristbyrån via e-post, info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar

Alice Baum
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1119)
2020-08-07 Kan jag göra en vinst till enskild egendom?
2020-08-03 Blir makar automatiskt samägare till lån om de gifter sig?
2020-08-03 Vilken egendom ska beräknas som vår enskilda?
2020-08-01 Får man fritt bestämma över ett arv om man är gift?

Alla besvarade frågor (82649)