Ingår en paviljong i ett fastighetsköp?

2019-12-13 i Fastighet
FRÅGA
Hej!Min syster och hennes sambo köpte nyligen en sommarstuga. Ett utav de saker som de gillade mest på visningen var paviljongen som stod mitt på gräsmattan. Men när de sedan fick huset så märker de att säljaren tog med sig paviljongen till sitt nya sommarställe. Säljaren motiverar detta med att "Den var bara löst placerad på marken och tillhörde därför inte fastigheten". Har han rätt i detta?Tacksam för svar!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är problemet?

Av din fråga framgår att det har skett ett fastighetsköp där de inför köpet antog att en paviljong tillhörde fastigheten. Jag förutsätter att paviljongen inte regleras i avtalet mellan dem Reglerna kring vad som ingår vid ett fastighetsköp regleras i jordabalken (JB).

Vad säger lagen?

Till en fastighet tillhör byggnader och andra anläggningar som har placerats inom fastigheten för stadigvarande bruk (2 kap. 1 § andra stycket JB). Att föremålet ska ha placerats inom fastigheten innebär att det ska finnas ett fysiskt samband mellan föremålet och fastigheten. Eftersom paviljongen stått på gräsmattan är detta därför uppfyllt. Paviljongen måste också ha placerats på gräsmattan för stadigvarande bruk, alltså permanent eller under en längre tid. Vid denna bedömning får man titta på vad fastighetsägaren hade som avsikt då hen tillförde paviljongen till fastigheten.

Att paviljongen bara är löst placerad är betyder inte automatiskt att den inte tillhör fastigheten men kan innebära att avsikten inte var att den skulle stå där för stadigvarande bruk. Det är svårt att göra en exakt bedömning i ditt fall eftersom det av din fråga till exempel inte framgår hur länge paviljongen funnits på fastigheten. Att paviljongen bara var löst placerad talar dock för att säljarens avsikt inte var att den skulle stå där för stadigvarande bruk vilket i så fall betyder att den inte ingår i fastighetsköpet eftersom paviljongen då inte anses vara ett fastighetstillbehör. Vill ni ha hjälp av oss för att gå vidare med ärendet kan du kontakta oss här.

Med vänliga hälsningar

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (491)
2020-07-10 Fast egendom
2020-07-09 Vad finns det att göra åt störande granne när man bor i hus?
2020-07-01 Vad händer med en nyttjanderätt vid fastighetens övergång?
2020-06-30 Får en granne såga ned träd eller buskar på min tomt?

Alla besvarade frågor (81890)