FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet13/12/2019

Ingår en paviljong i ett fastighetsköp?

Hej!

Min syster och hennes sambo köpte nyligen en sommarstuga. Ett utav de saker som de gillade mest på visningen var paviljongen som stod mitt på gräsmattan. Men när de sedan fick huset så märker de att säljaren tog med sig paviljongen till sitt nya sommarställe. Säljaren motiverar detta med att "Den var bara löst placerad på marken och tillhörde därför inte fastigheten". Har han rätt i detta?

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är problemet?

Av din fråga framgår att det har skett ett fastighetsköp där de inför köpet antog att en paviljong tillhörde fastigheten. Jag förutsätter att paviljongen inte regleras i avtalet mellan dem Reglerna kring vad som ingår vid ett fastighetsköp regleras i jordabalken (JB).

Vad säger lagen?

Till en fastighet tillhör byggnader och andra anläggningar som har placerats inom fastigheten för stadigvarande bruk (2 kap. 1 § andra stycket JB). Att föremålet ska ha placerats inom fastigheten innebär att det ska finnas ett fysiskt samband mellan föremålet och fastigheten. Eftersom paviljongen stått på gräsmattan är detta därför uppfyllt. Paviljongen måste också ha placerats på gräsmattan för stadigvarande bruk, alltså permanent eller under en längre tid. Vid denna bedömning får man titta på vad fastighetsägaren hade som avsikt då hen tillförde paviljongen till fastigheten.

Att paviljongen bara är löst placerad är betyder inte automatiskt att den inte tillhör fastigheten men kan innebära att avsikten inte var att den skulle stå där för stadigvarande bruk. Det är svårt att göra en exakt bedömning i ditt fall eftersom det av din fråga till exempel inte framgår hur länge paviljongen funnits på fastigheten. Att paviljongen bara var löst placerad talar dock för att säljarens avsikt inte var att den skulle stå där för stadigvarande bruk vilket i så fall betyder att den inte ingår i fastighetsköpet eftersom paviljongen då inte anses vara ett fastighetstillbehör. Vill ni ha hjälp av oss för att gå vidare med ärendet kan du kontakta oss här.

Med vänliga hälsningar

Emil BengtssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000