Ingår egendom som vi har ärvt i våra gemensamma tillgångar?

FRÅGA
HejJag har en fråga gällande Arv och dess tillhörighet i boets gemensamma tillgångar.Det är så att Jag och min Fru har ärvt en del Bankmedel ifrån våra föräldrar.Dessutom har min fru ärvt en sommarstuga som hon delar med sina två andra syskon dvs. min fru äger 1/3 utav sommarstugan, utöver detta har hon ärvt en del fonder.Min fråga är då Ingår Bankmedel Sommarstuga och fonder i Boets gemensamma tillgångar.Till saken hör det att det finns inget skrivit mellan oss eller att något utav det ärvda skall vara enskild egendom, utan vi har det mellan os två att det vi har på banken och i egendom är delat och gemensamt, Vi lever och bor tillsammans och delar glädje som sorg som äkta makar. Var i boken (vilken sida), Malmströms Civilrätt, reviderad utav Christina Malmberg kan jag finna något om detta
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Om jag har förstått dig rätt så undrar du om den egendom som du och din fru har ärvt ingår i era gemensamma tillgångar som gifta. Ni har inte något äktenskapsförord och egendomen är inte enskild egendom.

I äktenskapsbalken (ÄktB) finns det regler om vad som gäller för makars egendom i ett äktenskap.

Ni har individuell äganderätt till den egendom som ni har ärvt

Även om du och din fru har gift er, är ni fortfarande att se som två åtskilda individer med individuella tillgångar och skulder (1 kap. 3 § ÄktB).

Därför är den egendom som ni har ärvt inte "gemensam" på så sätt att ni båda äger den. Du äger dina ärvda bankmedel, medan din fru äger sina bankmedel, fonderna och sin andel i sommarstugan. Ni har var och en individuell äganderätt till er egendom och kan bestämma över egendomen själva.

Er individuella äganderätt till det som ni har ärvt ska dock skiljas från er giftorätt i varandras egendom.

Den ärvda egendomen är giftorättsgods

Som gifta har du och din fru giftorätt i varandras egendom. Giftorätten ger upphov till vad som kallas för giftorättsgods, som ska ingå i en bodelning (10 kap. 1 § ÄktB). All den egendom som finns i ert hushåll är giftorättsgods, så länge den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB).

Egendom kan bara bli enskild genom att det skrivs in särskilt i ett äktenskapsförord, gåvobrev, testamente eller ett förmånstagarförordnande kopplat till en försäkring (7 kap. 2 § första stycket ÄktB). Enskild egendom ingår inte i en bodelning.

Både bankmedlen, andelen i sommarstugan och fonderna är giftorättsgods, eftersom ni inte har ärvt dem som enskild egendom. Därmed kan de ses som era gemensamma tillgångar vid en eventuell bodelning. Då läggs era tillgångar ihop för att sedan delas (11 kap. 3 § ÄktB).

Sammanfattning

Juridiskt sett är den ärvda egendomen individuell så länge ni är gifta, vilket förstås inte hindrar att ni ser den som gemensam.

Däremot ingår egendomen i era gemensamma tillgångar vid en eventuell bodelning. Det beror på att allt som ni har ärvt är giftorättsgods.

Du kan läsa om individuell egendom, giftorätt och enskild egendom i Malmströms Civilrätt. Jag vet inte vilken upplaga av boken du har, så därför hänvisar jag både till den senaste och den näst senaste upplagan.

- Upplaga 24 från år 2016: Se sidan 361-363, från början av avsnitt 17.3.3.

- Upplaga 25 från år 2018: Se sidan 377-379, från början av avsnitt 17.3.3.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1120)
2020-08-09 Göra all egendom till enskild men vi vill ärva från varandra
2020-08-07 Kan jag göra en vinst till enskild egendom?
2020-08-03 Blir makar automatiskt samägare till lån om de gifter sig?
2020-08-03 Vilken egendom ska beräknas som vår enskilda?

Alla besvarade frågor (82723)