Ingångsvärde vid köp av andel i fastighet

FRÅGA
Hej. Pappa har dött och min bror vill köpa hans lägenhet. Vi har värderat den till 8milj. Brorsan skall då betala mig 4milj minus 22% = 3.120.000:- ingångsvärdet är 500.000:-. Vi undrar nu om han skall ersätta mig för ingångsvärdet på något sätt? ex 22% av 250.000:-
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ingångsvärde står för anskaffningsvärde, inkl. ev. förbättringsutgifter, inför beräkningen av vinstskatten. Eftersom ni har ärvt lägenheten (vilket skattemässigt kan liknas vid en gåva) gäller kontinuitetsprincipen vilket innebär att ni träder in i er pappas skattemässiga situation, 44 kap. 21 § inkomstskattelagen. Det som ska tas upp till beskattning är 22/30 av vinsten av försäljningen vilket då kommer att räknas ut som värdeökningen mellan vad er pappa köpte den för, samt förbättringsutgifter, fram tills nu.

Som jag tolkar det har ni räknat ut 22 % för att skapa en fiktiv beskattning. Egentligen utlöses inte vinstbeskattningen i det här fallet eftersom han har kvar fastigheten. Så ni har redan löst det och ni behöver inte göra någonting med ingångsvärdet. Ingångsvärdet är alltså viktigt för en framtida försäljning av hela huset då vinsten kommer att räknas från den summan, men inget som ni ska ersätta varandra för nu.

Vänligen,

Hanna Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll