FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt27/04/2014

Ingångna avtal och lagändring

Från den 1 maj 2014 träder en ny lag i kraft som bland annat säger att exempelvis telefonoperatörerna inte får ta betalt för att ta bort operatörslåsningen på en mobiltelefon. (Lag (2014:146) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.)

Eftersom operatörslåsningen och villkoren för att ta bort den inte regleras i avtalet man tecknat med operatören så anser jag att operatörerna inte har någon laglig rätt efter det datumet att ta betalt för att ta bort operatörslåsningen på telefoner som inte längre omfattas av bindningstid. Men det verkar finnas olika åsikter om det... Telia svarar mig: "Den lag du hänvisar till avser bara telefoner och abonnemang sålda efter det datumet då lagen träder i kraft." och "Lagstiftning fungerar så att den inte kan gälla retroaktivt, det är inget generellt för denna lag utan så som lag stiftas i Sverige. Jag ber om ursäkt om jag var otydlig tidigare, du kan göra det i butik, men det kostar 300 kronor."

Hur är det med en sådan lag ? Gäller den bara produkter som säljs efter att lagen kom eller gäller den alla som vill göra upplåsningen efter att lagen kom, även om köpet skett innan ?

Lagen har också en annan del som säger att uppsägningstiden får vara max 1 månad, och det accepterar jag att jag inte kan dra nytta av eftersom jag skrivit ett avtal där jag har accepterat 3 månader. Men upplåsningen och kostnaden för det är inte är avtalad alls, vad jag vet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga.

Det din operatör säger stämmer, lagen är bara tillämplig på avtal som ingås efter att lagen träder i kraft.

För att citera propositionen till den aktuella lagändringen: "Bestämmelserna bör endast tillämpas på avtal som har ingåtts efter ikraftträdandet. Detta följer av allmänna principer." (prop. 2013/14:70 s. 19).

Det är svårt att närmare uttala sig om vilka villkor som kan tänkas följa av avtalet utan närmare information om vad som sas när avtalets ingick, men den lag du hänvisar till påverkar inte i sig din rätt att få mobilen upplåst.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga.

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”