FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal08/09/2014

Ingånget hyresavtal?

hej om man har hyrt garageplats/lokal längre än 9 månader utan att ha något kontrakt, har man då någon uppsägningstid eller kan man gå på dagen?? vidare om det finns ett kontrakt som inte blivet underskrivet gäller det eller är det värdelöst?

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga. Jag tänker börja med att besvara din sista frågeställning om underskrivet avtal. Ett avtal som är underskrivit av båda parter är givetvis ett starkare bevismedel för vad som gäller eller inte gäller i en viss situation. Muntliga avtal är precis lika giltiga som skriftliga avtal (förutom då det finns krav på skriftlighet). Även fast ett kontrakt inte blivit underskrivet, men avtalet ändå efterlevs, kan det bedömas som ett avtal träffats. Att agera som om att ett avtal slutits kallas för konkludent handlande. Du blir precis lika bunden av avtal som slutits genom konkludent handlande som att avtalet skrivits under.

För att bedöma om ni ingått ett avtal eller inte, krävs att en helhetsbedömning görs. Relevant är bland annat era enskilda viljor att ingå ett avtal och hur mycket ni egentligen, direkt eller indirekt, kommit överens om villkoren. Som jag tolkar din fråga, verkar det som att ingen avtalad uppsägningstid finns. Ett hyresavtal kan aningen ingås muntligt eller skriftligt (12 kap. 2 § jordabalken). Om jag utgår ifrån att ett avtal anses föreligga, så är avtalet slutet på obestämd tid (12 kap. 3 § jordabalken). Om inget annat avtalats är huvudregeln att ett avtal anses slutet på obestämd tid. Ett hyresavtal om lokal som är slutet på obestämd tid har en uppsägningstid om 9 månader (12 kap. 4 § jordabalken).

Slutligen är det svårt att ge ett klart och entydigt svar på dina frågor, eftersom det är många omständigheter som är okända för mig. Tyngdpunkten ligger på huruvida ett avtal föreligger eller inte. Mycket talar för att ett avtal föreligger, med tanke på hur länge du hyrt lokalen. Huvudregeln är att uppsägningstiden är 9 månader vid obestämda hyresavtal om lokal. Om ni båda parter är överens om att omedelbart avsluta hyresförhållandet, kan ni självklart göra det.

Med vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?