Ingående av hyresavtal

Min dotter tackade ja till en lägenhet via mail. Hon tittade på lägenheten på fredagen och var tvungen att ge besked senast måndag pga att det var fler intresserade. På tisdagen fick hon erbjudande om en annan lägenhet som passade henne och bättre pga att hon har ett litet barn, Hon kontaktade då den första hyresvärden och berättade hur det låg till. Han menade att hon ändå har 3 månaders uppsägningstid. Är det så? Finns inget kontrakt skrivet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det finns inga formkrav för ingående av hyresavtal. Avtalet ingås med stöd av allmänna avtalsrättsliga principer. Ett avtal ingås mellan två parter enligt anbud-accept-modellen, dvs. en person ger ett anbud som motparten antingen kan acceptera eller avböja. Tackar man ja till anbudet har man accepterat detta. När både anbud och accept har ägt rum föreligger ett bindande avtal. Avtalet kan ingås muntligen eller skriftligen; via telefon, mail eller på ett skrivet papper och vara lika giltigt oavsett form.
Anledningen till att man trots detta ofta nedtecknar hyresavtal i skriftlig form är att man vill undvika framtida tvister om vad avtalet innehåller.

Enligt den information som du har gett verkar det som att din dotter har accepterat hyresvärdens anbud och ett giltigt avtal har ingåtts. Hon är därmed skyldig att iaktta den avtalade uppsägningstiden, d.v.s. tre månader.

Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”