Ingående av avtal genom passivitet

Jag ville köpa en bil till mitt företag. Lämnade ett anbud till en budfirma på 158 000 fick ett försent svar att de ville ha 175 000 för bilen och då anser jag det var ett nytt anbud från dem. Hörde aldrig av mig till dem och då anser jag att anbudet var förfallet och att vi inte ingick något avtal alls. Men endast 1 vecka efter det så skickade de bilen i alla fall tillsammans med faktura och nycklar fast för det pris jag ville betala 158000kr men jag tycker att bilen ser skabbig ut. Vad kan jag göra nu? Kan jag stämma företaget?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga,

Som huvudregel krävs ett anbud och en accept för att ett avtal ska uppstå. Att budfirman svarat med ett nytt anbud är ett exempel på en så kallad oren accept, vilket med andra ord innebär att det första anbudet refuserats och ett nytt anbud givits. Hittills har inget giltigt avtal uppstått. Däremot finns det i avtalslagen § 8 (https://lagen.nu/1915:218#P8S1) regler om när ett uteblivet svar ändå kan tolkas som en accept till det nya anbudet. I första stycket finns en regel som innebär att om anbudsgivaren helt avstår från uttryckligt svar på anbudet, är anbudsmottagaren ändå skyldig att på förfrågan avge svar. Jag förstår det som att du i ditt fall dock inte har fått någon förfrågan om ett svar på anbudet.

Det andra stycket innebär att underlåtenhet att avböja anbud undantagsvis kan innebära att ett avtal ingåtts. Detta ger uttryck för en princip om att passivitet kan verka avtalsgrundande. Det innebär dock inte ett likställande mellan tigande och samtyckande. Det krävs fortfarande något extra för att ett avtal ska anses ha uppstått. Ett exempel på detta är "skick och bruk"; tillämpligt i ditt fall om budfirman brukar skicka saker till dig för det priset du angett ifall du inte accepterar deras nya anbud. Utifrån vad du har skrivit kan jag inte utläsa en sådan situation.

Generellt ska man dock vara försiktig med att inte uttrycka ett avböjande av ett anbud. Passivitetsverkan kan nämligen uppkomma enligt § 6 stycke 2. Där kan utläsas att en part har en plikt att tydliggöra sin uppfattning i de fall det finns skäl att anta att medkontrahenten utgår ifrån att avtal har slutits eller att avtalet har ett visst innehåll. Yttringen av den avtalsrättsliga lojalitetsplikten innebär att avtalspart riskerar bundenhet i de fall han inte är aktiv att undanröja medkontrahentens uppfattning. Det här kan jämföras med rättsfallet NJA 2006 s. 638, där en part blev bunden av sin passivitet. Omständigheterna var dock sådana att en part efter förhandlingar mottagit ett dokument för underskrift som betecknades slutlig överenskommelse. Det stod klart att handlingen innehöll en bekräftelse av ett påstått avtal. Avtalsparten hörde emellertid inte av sig utan oskäligt uppehåll. 

För att sammanfatta ditt läge så kan jag inte med säkerhet säga vad som gäller, men jag skulle tro att det lutar åt att du inte är bunden av din passivitet. Särskilt som de lämnat sitt svar för sent. Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med företaget och berätta att du inte anser att något avtal ingåtts då de aldrig accepterade ditt bud utan istället lade ett nytt. 

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till! 

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”