Ingå samboskap under pågående skuldsanering

2018-03-23 i Skuldsanering
FRÅGA
Hej!Jag har pågående skuldsanering och jag undrar om det skulle påverka min kille om vi flyttade ihop? Jag vill ju inte att han ska drabbas av något som jag ställt till med innan vi träffades!Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skulder är personliga även i ett samboförhållande. Din pågående skuldsanering kan därför endast indirekt påverka din sambo genom att den påverkar er gemensamma ekonomi. Om du skulle drabbas av utmätning kan det även påverka er gemensamma egendom. Jag kommer nedan att gå igenom de aspekter som ni bör ta hänsyn till om ni ingår samboskap.

Den lagstiftning som hänvisas till i svaret är:

Skuldsaneringslagen (SkusanL)

Utsökningsbalken (UB)

Förändrat förbehållsbelopp

I den betalningsplan som följer av ditt skuldsaneringsbeslut från Kronofogden finns ett så kallat förbehållsbelopp uträknat (33 § SkusanL). Förbehållsbeloppet är det som du får behålla av dina inkomster för att täcka din försörjning med vanliga levnadskostnader och boende (se 7 kap. 4–5 §§ UB).

Om du ingår ett samboförhållande påverkar detta vilket förbehållsbelopp du har rätt till. I regel blir förbehållsbeloppet mindre eftersom era inkomster kommerräknas samman och kostnader för försörjning delas mellan er båda i proportion till inkomst. När förbehållsbeloppet blir mindre får du behålla mindre av din inkomst varje månad, vilket indirekt påverkar din sambo eftersom ni sammanlagt får mindre pengar att röra er med.

Omprövning av skuldsaneringsbeslut

Den förändrade betalningsförmågan som skulle följa av att ni ingår samboskap gör det i sin tur aktuellt med en omprövning av ditt skuldsaneringsbeslut.

Omprövning på grund av förändrade ekonomiska förhållanden kan ske på två sätt. Antingen efter ansökan från en borgenär (långivare) enligt 48 § 1 st. 7 p. SkusanL eller efter ansökan från dig som gäldenär (låntagare) enligt 49 § 1 p. SkusanL. I båda fall stadgas två rekvisit som ska vara uppfyllda för att ansökan ska godkännas. För det första ska det handla om förbättrade ekonomiska förhållanden som beror på omständigheter som inte kunnat förutses vid skuldsaneringsbeslutet. För det andra ska det röra sig om en "väsentlig förbättring" av de ekonomiska förhållandena. Omkring 5 000 kronor i ökat betalningsutrymme per månad har i rättspraxis ansetts utgöra en väsentlig ekonomisk förbättring och medfört ändring av skuldsaneringsbeslut (se Ställningstagande från Kronofogden, s. 6).

Ska ni flytta ihop är mitt råd att du själv ansöker om omprövning av skuldsaneringsbeslutet. Det är alltid bäst att ansöka själv och inte vänta till en borgenär begär omprövning, eftersom vid egen ansökan som gäldenär är den enda rättsföljden att Kronofogden kan ändra beslutet. Du bör även ansöka i god tid för att undvika risken att betalningstiden förlängs (se vidare 51 § SkusanL).

Utmätning av egendom

En annan aspekt att ta hänsyn till vid ingående av samboskap är att det finns en risk att din sambo drabbas om du skulle drabbas av utmätning när ni bor tillsammans. Detta på grund av presumtionsregeln som finns i 4 kap. 19 § UB, som innebär att Kronofogden vid en utmätning kommer att utgå från att all lös egendom som finns i ert gemensamma hem tillhör dig som utmäts. För att bryta denna presumtion måste det göras sannolikt att den aktuella egendomen antingen är samägd eller ägs av din sambo (se 4 kap. 19 § UB). Med tanke på detta är det viktigt att spara kvitton och andra intyg som kan visa vem som äger vilken egendom.

Lycka till och hoppas svaret var till hjälp! Återkom gärna vid ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Angelica Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (156)
2020-05-20 Får kronofogden utmäta arv?
2020-05-17 Vad händer om en gäldenär får pengar under en skuldsanering?
2020-04-29 Hur länge kan man begära betalt för skulder och hur gör jag för att få bli skuldfri?
2020-04-27 Förutsättningar för att beviljas skuldsanering med skulder på ca 350 000 kr

Alla besvarade frågor (80629)