FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt25/01/2021

Ingå ett avtal för en annan persons räkning

Hej jag har godkänt ett elavtal som stor på min fru som hon inte godkänner gör elbolaget rätt som godkänner det Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


I det avtal som du beskriver finns två parter, elbolaget och din fru. För att du ska ha rätten att sluta avtal för din frus räkning på det viset som du har beskrivit så krävs det att du är berättigad att företräda henne, en sådan rätt kan du få genom en fullmakt (10 § avtalslagen). Även om du inte har en sådan fullmakt så kan avtalet bli giltigt genom ratihabition, det vill säga att din fru godkänner avtalet i efterhand.

I ditt fall uppfattar jag det som att du varken har en fullmakt eller att din fru har ratihaberat avtalet i efterhand. I och med att du på dessa grunder ingår ett avtal i hennes namn med elbolaget så kan du riskera att hållas ansvarig för att ersätta dem för den skada som de lider genom att de inte kan göra avtalet gällande mot den verkliga parten, det vill säga din fru (25 § första stycket avtalslagen). Detta gäller dock inte om elbolaget insåg eller borde ha insett att du inte hade en fullmakt för att företräda din fru i elavtalet (25 § andra stycket avtalslagen).

Svaret på din fråga beror således på omständigheterna i din situation. Det krävs ytterligare information för att kunna avgöra om du riskerar att hållas ansvarig samt om elbolaget insåg eller borde ha insett att du inte hade en rätt att företräda din fru.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om du vill ha ytterligare juridisk rådgivning kan du vända dig till Lawline på info@lawline.se.

Vänliga hälsningar,

Jessica JacobRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000