Ingå äktenskap, svarar jag för min makes skulder? Kreditupplysning möjligt?

Jag och min sambo går i tankar att gifta oss. Jag vet att han har skulder eftersom han har sagt det.

Vi har, trots flera år att ha bott ihop, ingen gemensam ekonomi. Det innebär att jag inte har någon aning hur mycket han har i skulder, till vem eller vad som de pengarna gått till.

Jag undrar om jag kan göra en kreditupplysning på honom eller om det finns något sätt för mig att veta hur mycket han har i skulder, till vem osv? Jag vill inte gifta mig med en person som har skulder.

Hur kan min mans skulder eventuellt påverka mig?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din makes skulder och påverkan på dig

I 1 kap 3 § äktenskapsbalken, föreskrivs uttryckligen att varje make råder över sin egendom, och svarar för sina skulder. Den ene makens skulder hos kronofogden går alltså inte på något sätt över på den andre makens vid ett giftermål.

En annan sak är dock att en make med mycket stora skulder och få tillgångar, ofta inte kommer ha någonting att bidra med vid en eventuell bodelning efter skilsmässa. Ytterligare något du bör vara uppmärksam på, är att om det råder hushållsgemenskap mellan makarna, så presumerar (antar tills motsatsen har bevisats) kronofogden vid en utmätning att egendom som påträffas i makarnas hushåll tillhör den skuldsatte maken, 4 kap 19 § utsökningsbalken. Dessa två faktum kan, milt uttryckt, leda till mycket olyckliga resultat för maken som saknar skulder.

Märk dock väl att det inte innebär att den ene makens skulder övergår på den andres på grund av giftermålet. Något sådant är inte möjligt enligt svensk rätt.

Kreditupplysning

Den som begär en personupplysning, alltså en kreditupplysning om en privatperson, ska ha ett så kallat legitimt behov av den. Det innebär att han eller hon ska ha eller vara på väg att ingå ett kreditavtal med dig eller att han eller hon i övrigt har anledning att göra en ekonomisk riskbedömning beträffande dig. Att ingå äktenskap kan troligen inte räknas som ett sådant behov.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg PalmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”