FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt15/04/2018

Information från försäkringsbolag vid inträffat försäkringsfall

Om jag begärt ersättning från min försäkring har jag då laglig rätt att ta del av de dokument försäkringsbolaget har i ärendet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om försäkringstagarens och försäkringsbolagets skyldigheter och rättigheter finns i försäkringsavtalslagen. Det finns dock inte någon generell bestämmelse som ger försäkringstagaren rätt att ta del av de dokument försäkringsbolaget har när försäkringstagaren begärt ersättning. Svaret på din fråga beror dock på vilken slags försäkring som är aktuell.

I 2 kap. finns bestämmelser om vilken information försäkringsbolaget är skyldigt att ge dig när du tecknat en konsumentförsäkring, dvs. en vanlig individuell skadeförsäkring. Det finns dock ingen bestämmelse där som ger dig rätt att ta del av informationen som försäkringsbolaget använder sig av vid ett inträffat försäkringsfall.

I 10 kap. finns bestämmelser om vilken information du har rätt att få av ditt försäkringsbolag om du tecknat en individuell personförsäkring. Här finns det en bestämmelse i 7 § som ger dig rätt att ta del av viss information i samband med att du begär ersättning från försäkringsbolaget. Informationen som försäkringsbolaget är skyldig att lämna ska vara sådan att den är av betydelse för försäkringstagaren att känna till. Den kan alltså innefatta sådana dokument som försäkringsbolaget har i ärendet.

Tyvärr finns det alltså inte någon generell bestämmelse som ger dig rätt att alltid ta del av information/dokument som försäkringsbolaget använder sig av när ett försäkringsfall inträffat. Eftersom jag inte vet något om omständigheterna i ditt fall får jag hänvisa dig till att undersöka de möjligheter som kap. 2 och 10 i försäkringsavtalslagen ger.

Du kan naturligtvis också höra med ditt försäkringsbolag om du kan få ta del av dokumenten. Jag är ledsen att jag inte kan ge ett tydligare svar på din fråga.

Hoppas att detta hjälpte dig och att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000