Information från en nedlagd förundersökning?

Hej, om jag fått vetskap om att jag blivit polisanmäld, men inte fått information om detta från polisen, hur kan jag ta reda på om förundersökning pågår eller om den lagts ner? Samt om den lagts ner, hur kan jag få tag ett ett eventuellt ärende nr till denna förundersökning, då jag inte har informeras på något sätt?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Polisen informerar normalt inte den som misstänks för ett brott om detta innan viss tid förflutit i förundersökningen och det är dags att delge misstanke. Anledningen är att det skulle försvåra utredningen om man direkt fick veta att man blivit anmäld för ett brott, och att personen då skulle ha möjlighet att förstöra bevisning och liknande.

Uppgifterna som finns i polisens misstankeregister omfattas om lagen om misstankeregister och är skyddade av viss sekretess. I 8 § och 8 a § framgår under vilka förutsättningar som enskilda personer har rätt att ta del av uppgifter ur registret. Normalt är det inte möjligt för en enskild person att få ut uppgifter om sig själv ur registret, om det inte rör sig om en person som söker anställning på ett boende som tar emot barn, då måste ett sådant utdrag begäras enligt en annan speciell lag.

Däremot är en nedlagd förundersökning en allmän handling som normalt är offentlig och kan begäras ut från myndigheten. För detta krävs att du kan ge tillräckligt med information om handlingen så att den kan identifieras. Lite beroende på handlingens karaktär, vilket brott det rör sig om och liknande kan delar av förundersökningen vara belagda med sekretess, men det är en prövning som görs innan det beslutas om handlingen får lämnas ut. För fysisk form tas dessutom ut en avgift för handlingar som omfattar med än 9 sidor.

Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo