Inbrott med nyckel - stöld

FRÅGA
En vän som vattnade mina blommor när jag var bortrest använde sig sedan av min nyckel, gick in i min bostad och stal en helt ny Apple Ipad, med tillhörande skinnfodral. Sedan "ångrade" hos sig och lovade at betala den. Detta är ca tre år sedan, värdet är runt 9000 kr. Förnågon månad sedan polisanmälde jag det hela, men jag nämnade inget om vem som stulit varorna. Jag tordde det skulle hjälpa, men hon har bestämt sig för att hon har rätta att behålla sakerna. Hon har registrerat iPaden på sig, så det borde gå att visa att hon har den. Jag har kvittot. Har jag någon rätt att få tillbaka den, eller ersättning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Den första frågan är om det rör sig om ett hemfridsbrott när hon tar sig in i din lägenhet. För att det ska vara ett hemfridsbrott enligt 4 kap 6 § Brottsbalken (BrB), se här, krävs för det första att det skett olovligt intrång. I detta fall hade hon en nyckel till lägenheten för att kunna ta sig in för att vattna blommorna. Det kan därmed inte anses som ett olovligt intrång och det rör sig därmed inte om ett hemfridsbrott.

Den andra frågan är om tagandet av ipaden med fodral innebär en stöld enligt 8 kap 1 § BrB, se här. För att det ska anses som stöld krävs att det skett ett (1) olovligt tagande av (2) annans egendom med (3) uppsåt att tillägna sig egendomen samt att det (4) uppstått en skada.

Ett olovligt tagande ska innebära att någon tar annans egendom så att denne inte längre kan förfoga över saken. Det ska alltså ske en s.k besittningsrubbning, vilket kan anses ha skett i detta fall. Även en skada torde anses ha uppstått i och med att egendomen är en sådan med marknadsvärde. Att du inte längre kan nyttja egendomen är därmed tillräckligt för att skada ska anses ha uppstått. Vad som kan bli knepigt att avgöra här är om hon hade tillägnelseuppsåt när hon tog ipaden, vilket alltså innebär att hon hade syfte att behålla ipaden när hon tog den. Det framgår att hon tagit ipaden men sedan ångrat sig. Att hon ångrar sig innebär inte att hon inte hade tillägnelseuppsåt. Det är hennes syfte med tagandet vid själva tagandet som är avgörande. I det här fallet talar faktumet att hon "ångrat sig" och erbjudit att betala för ipaden för att hon hade uppsåt att tillägna sig den. Det torde därför innebära att gärningen är att anse som stöld enligt 8 kap 1 § BrB. För stöld är preskriptionstiden 5 år enligt 35 kap 1 § 2 p BrB, se här. Detta innebär således att du fortfarande har möjlighet att hävda din rätt i saken. Eftersom ni inte kan lösa saken mellan er så uppmanar jag dig att polisanmäla händelsen och ange den som stulit dina saker för att du ska kunna kräva ersättning enligt 2 kap 2 § Skadeståndslagen, se här. Angående straffskalan för stöldbrott ligger det på lägst 14 dagars fängelse till högst två år. Dock är den allra vanligaste påföljden för stöld att åklagaren beslutar om ett strafföreläggande och böter.

Även om tillägnelseuppsåt mot förmodan inte kan anses föreligga rör det sig om ett brott. Handlandet är då att anse som ett egenmäktigt förfarande enligt 8 kap 8 § BrB, se här. Straffet för detta är böter eller fängelse i högst sex månader.

Hoppas mitt svar hjälpte dig. Kommentera gärna i kommentarsfältet nedan om det uppstår fler funderingar!
Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Rova
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll