Inbördes testamente till fördel för make

2017-02-23 i Testamente
FRÅGA
Måste vi skriva nytt inbördes testamente?Som sambor skrev vi ett testamente: "den av oss som den överlever andre skall erhålla all den avlidnes egendom med fri förfoganderätt. Efter bådas bortgång skall kvarlåtenskapen fördelas mellan bådas våra arvingar enligt lag." Vi har båda särkullbarn , men inga gemensamma barn Nu har vi gift oss, gäller testamentet fortfarande eller måste ett nytt skrivas ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du och din make har gjort ett inbördes testamente för att förtydliga vad som händer med eran kvarlåtenskap när vid någons av erans bortgång. När ni skrev testamentet var ni sambor, detta innebar att ni utan testamentet inte hade någon arvsrätt efter varandra. Som makar har ni nu arvsrätt efter varandra med stöd av reglerna i 3 kap. ärdvabalken (ÄB) (här), som anger att kvarlåtenskapen av den avlidne maken ska tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB) med fri förfoganderätt ( 3 kap. 2 § ÄB). Dock har ett särkullbarn rätt till sitt arv direkt enligt 3 kap. 1 § ÄB vilket innebär att i detta fallet behövs ett testamente för den efterlevande maken ska ärva före den avlidnes särkullbarn. Detta testamentesvillkor anser jag är tydligt nog för att kunna fördela din kvarlåtenskap på.

Den avlidnes särkullbarn har dock alltid rätt till deras laglott enligt 7 kap. 1 § ÄB (här). Laglotten är hälften av vad som särkullbarnet hade haft rätt till om inget testamente fanns. Enligt 7 kap. 3 § ÄB kan en bröstarvinge (den avlidnes barn) jämka testamentet och på så sätt ha rätt till sin laglott. Detta innebär att ett barn efter den avlidne kan åberopa laglotten och på så sätt få ut halva sitt arv direkt.

Sammanfattningsvis kan man säga att ett testamente med denna utformning är tillräckligt preciserad för att arvet ska fördelas med stöd av testamentet. Dock kan laglotten till särkullbarnen aldrig testamenteras bort.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Jakob Perä
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2893)
2021-07-23 Hur ska jag meddela arvingar om ett testamente, och när kan de senast motsätta sig testamentet?
2021-07-19 Do you need a testament in Sweden?
2021-07-18 Är ett testamente bindande om man upprättat det själv?
2021-07-18 Kan syskon lämnas arvslösa?

Alla besvarade frågor (94235)