Inbördes testamente till fördel för bröstarvingar

Kan man i ett inbördes testamente (gifta, bara gemensamma barn) förbehålla att vid den enes död och om den andre är förhindrad att själv hantera ekonomiska frågor (demens, långvård eller liknande), skall arvingarna får ut sitt arv utan dröjsmål.

Lawline svarar

Hej och tack för att du hör av dig till oss på Lawline!

Din fråga rör makes arvsrätt och regleras i Ärvdabalken (ÄB). I 3 kap. 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1) framgår det att en efterlevande make har rätt till den avlidnes kvarlåtenskap. Detta innebär att reglerna om efterarv i 3 kap. ÄB blir som utgångspunkt tillämpliga. När en make avlider kommer en bodelning ske och därefter kommer den avliden makens kvarlåtenskap fördelas till den efterlevande maken. När den efterlevande maken därefter avlider kommer detta efterarv att fördelas till era barn enligt 3 kap. 2 § ÄB. Den efterlevande maken kommer därmed ärva av den avlidne maken före sina barn, det finns då en risk att arvet inte kommer bli förvaltad på ett bra sätt av den efterlevande maken.

Nu vill ni göra avsteg från den legala arvsordningen om den efterlevande maken är förhindrad att hantera det ekonomiska ansvaret. Som utgångspunkt kan en make testamentera sin kvarlåtenskap hur den själv vill. Den begränsning som finns är laglotten som anger att en bröstarvinge (avlidnes barns) har rätt till hälften av dennes arvslott och kan jämka testamenten som inskränker detta. Detta regleras i 7 kap. ÄB. (https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1) Som jag förstår det är det endast ett testamente som inskränker laglotten som kan jämkas. Detta innebär att ett testamente som är till fördel till bröstarvingens laglott inte kan jämkas, vilket detta testamente är. Ett sådant testamente är därmed förenligt med gällande rätt.

Det som jag spontant reagerar på är att tillämpningen av testamentet kan vara problematiskt, då det kan vara svårt att tolka vad som anses med ”förhindrad att själv hantera ekonomiska frågor”. Men rättsligt finns inget hinder för ett sådant testamente.

Jakob PeräRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”