FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente01/07/2014

Inbördes testamente och syskon till den avlidne

hej.min bror som nyligen gått bort har skrivit ett inbördes testamente till sitt ex som han levde med på 90-talet- och som kom fram först efter hans begravning nu,,och det finns inga barn,efter honom,vi är fyra syskon och vi undrar om ALLT tillfaller exet?Dvs ALLA tillgångar..såsom försäkringspengar,det som blir över vid husförsäljning när allt är betalat osv..

Lawline svarar

Hej,

Jag tolkar din fråga som att du undrar över det inbördes testamentets verkningar samt vilken egendom som i så fall fördelas enligt förordnandet.

Ett inbördes testamente har samma verkningar som ett ensidigt upprättat testamente vilket innebär att det som huvudregel skall respekteras till fyllo och anses förmedla arvlåtarens yttersta vilja. Det finns inga regler i den svenska arvsordningen som automatiskt upplöser betydelsen av ett inbördes testamente ifall personerna ifråga separerar/skiljer sig eller liknande. Däremot kan båda parterna ensidigt återkalla sin del av testamentet vilket inte heller förutsättningslöst medför att den återkallande parten förlorar sin rätt enligt testamentet. Det krävs att förutsättningarna som låg till grund för det inbördes testamentet väsentligen rubbats genom ena partens återkallelse, för att den återkallande parten inte ska ha arvsrätt på grund av testamentet. I normalfallet torde ju även den andra parten återkalla sin del av testamentet när denne får kännedom om att den andra gjort så men ifall detta inte sker så skall således den först återkallande parten ha rätt att taga arv enligt det gemensamma förordnandet. Bedömningen måste göras med beaktande av fler omständigheter än vad som angivits ovan så längre i mitt svar än så kommer jag tyvärr inte.

Utgår vi då från huvudregeln, d.v.s att er broders inbördes testamente är gällande och berättigar hans ex till arv enligt förordnandet så skall det till fyllo respekteras vid arvsskiftet. Detta eftersom ni, till skillnad från fallet ifall er bror hade barn, inte har rätt till någon laglott. Framgår det av testamentet att hela kvarlåtenskapen skall tillfalla ex:et skall detta således ske och förordnandet anses omfatta all egendom som ingår i kvarlåtenskapen. Emellertid blir det ju en fråga beroende på vad som står i testamentet. Den egendom som enligt det inte ska gå till ex:et kommer tillfalla era föräldrar i första hand och i andra hand er som syskon.

Har ni ytterligare funderingar är du alltid välkommen att ställa en ny fråga!

Med vänlig hälsning,

Joel Sandin PerssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?