Inbördes testamente och laglotter

Inbördes testamente.

Vi äkta makar vill att våra 4 särkullbarn (3+1), efter att båda avlidit, till lika delar skall ärva oss. Dessutom skall den som kräver sin arvslott när den ena avlidit inte få mer senare utan skall anses ha fått sitt arv.

Kan man formulera det så här:

Vi äkta makar förklarar att följande förordnande är vår yttersta vilja och testamente: Den av oss som överlever den andre ska med fri förfoganderätt erhålla hela den avlidnes kvarlåtenskap.

Alt 1.

Efter den efterlevandes död ska kvarlåtenskapen fördelas lika mellan våra bröstarvingar med undantag för den eller de bröstarvingar som krävt och fått sin arvslott när den första av oss avlidit.

Alt 2.

Efter den efterlevandes död ska kvarlåtenskapen fördelas lika mellan våra bröstarvingar som inte krävt och fått sin arvslott när den första av oss avlidit.

Lawline svarar

Hej Jan,

Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor.

Rättsutredning

Enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken har varje barn som huvudregel rätt till sin arvslott. Respektive barns arvslott är lika med 1 dividerat med antalet barn. Om en person har ett barn uppgår alltså barnets arvslott till 1/1 = 100 % av kvarlåtenskapen. Om en person istället har tre barn uppgår respektive barns arvslott till 1/3 ≈ 33 %.

Den avlidnes make har enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken rätt att ärva framför gemensamma barn (som i sin tur får en efterarvsrätt). Däremot har särkullbarn arvsrätt framför den avlidnes make.

Mot bakgrund av att särkullbarn ärver före den avlidnes make är det vanligt att makar upprättar inbördes testamenten. Ett testamente är normalt sett giltigt om upprättas skriftligen och skrivs under av testatorn inför två opartiska vittnen.

Det finns dock möjlighet för en bröstarvinge (barn, barnbarn osv.) att begära jämkning av ett testamente som kränker bröstarvingens rätt till laglott. När du skriver arvslott i din fråga misstänker jag att du egentligen menar laglott.

Respektive bröstarvinges laglott är alltid lika stor som hälften av dennes arvslott. Om arvlåtaren har ett barn uppgår alltså dennes laglott till 1/2 = 50 % av kvarlåtenskapen. Om arvlåtaren har tre barn uppgår varje barns laglott till 1/6 ≈ 16 % av kvarlåtenskapen.

Jag har uppfattat det som att du vill upprätta ett testamente som i realiteten har följande innebörd. Om en bröstarvinge till den ena maken vid dennes död begär ut sin laglott ska bröstarvingen förlora sin efterarvsrätt och sålunda inte ha möjlighet att ärva efter att den efterlevande maken har avlidit. Om istället en bröstarvinge inte begär ut sin laglott vid den första makens död ska bröstarvingen få en efterarvsrätt som innebär att hen får ut hela sin arvslott vid den efterlevande makens död.

Rekommendationer

Det är alltså möjligt att uppnå det resultat som ni vill uppnå genom ett inbördes testamente. Dock skulle jag rekommendera er att anlita en jurist för att hjälpa till med att upprätta testamentet. Juristen kan i så fall garantera att testamentet blir juridiskt giltigt och dessutom kan juristen vid upprättandet av testamentet säkerställa att det även är förenligt med andra arv- och bodelningsregler förutom laglottsreglerna.

Vi på Lawline har en jurist specialiserad på arvs- och bodelningsfrågor som skulle kunna hjälpa er. Han är verksam vid vårt kontor i Stockholm. Om ni är intresserade av ett möte med honom kan ni kontakta mig så kan jag sätta er i kontakt med honom.

Vänligen,

Fredrik Mattsson, juridisk rådgivare

070-4205714

Fredrik.mattsson@lawline.se

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”