Inbördes testamente mellan sambor

2019-04-19 i Testamente
FRÅGA
Vi har ett testamente som vi skrev när vi köpte hus 2000. vi har varit sambo sedan1994.Nu har vi sålt huset och min sambo ska flytta till särskilt boende och jag till en egen lägenhet. Vi är fortfarande ett par även om vi inte kan bo tillsammans längre.Min sambo är svårt hjärt och njursjuk och har inte så lång tid kvar att leva. Hur blir det med vårt testamente då?
SVAR

Hej och tack att du vänder dig till Lawline!

Om jag förstår dig rätt är det ett inbördes testamente som upprättades mellan er år 2000 när ni köpte ett gemensamt hus. Då din fråga handlar om testamente och samboegendom blir ärvdabalken (ÄB) samt sambolagen tillämplig.

Huvudregeln i svensk rätt är att sambor inte ärver varandra. Egendom som har förvärvats av samborna tillsammans utgör dock samboegendom enligt 3 § sambolagen och ska enligt 8 § sambolagen, på begäran av någon av parterna, ingå i bodelning när samboförhållandet enligt 2 § sambolagen upphör, antingen genom att samborna ingår äktenskap, flyttar isär eller när någon av samborna avlider.

Som du nämner har ni tidigare upprättat ett inbördes testamente enligt bestämmelserna i 10 kap ÄB som gör att du, som efterlevande sambo, kommer att ärva din sambo så länge inte samboförhållandet enligt 2 § sambolagen har upphört att gälla.

Ett samboförhållande upphör när samborna flyttar isär och ett testamente blir därmed enligt 11 kap 8 § ÄB utan verkan. Vad gäller testamenten är det dock först den faktiska viljan som ska beaktas, vad som faktiskt står skrivet i testamentet och därefter den hypotetiska viljan, vad testatorn sannolikt kan anses ha velat. Först när det inte går att veta vad testatorn kan ha velat ska tolkningsreglerna i 11 kap 2–9 §§ ÄB tillämpas.

Sammanfattningsvis måste en bedömning i det enskilda fallet ske av testamentets innebörd då du och din sambo enbart flyttat isär på grund av vårdbehov. Då ni fortfarande är ett par borde testatorns vilja, dvs. din sambos vilja, vara att du ska ärva denne.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Isabelle Nordin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2381)
2020-02-24 Hur ska ett testamente bevittnas?
2020-02-24 Kan man begränsa framtida efterarv som erhålls med fri förfoganderätt?
2020-02-23 Finns det mall för testamente som täcker en specifik situation?
2020-02-22 Vittnena skrev under vid olika tillfällen - är testamentet giltigt?

Alla besvarade frågor (77320)