Inbördes testamente i samboförhållande

2016-09-04 i Testamente
FRÅGA
Jag är sambo sedan dryga 25 år. Vi har inget gemensamt barn och inga barn finns från tidigare förhållanden. Kan vi genom testamente försäkra oss om att vi ärver varandra helt ut. Det finns gåvor som enskild egendom, men vi vill att de också ska ärvas av den av oss som finns kvar. Vi har i dagsläget skrivit testamente där vi uttrycker vår vilja om att den andre ska ärva med fri förfoganderätt. Blir i så fall efterarvsrätten densamma?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Om sambor och arvsrätt
Samborättsliga frågor regleras främst i sambolagen, se här. Äktenskapsrättsliga regler är, naturligt nog, inte aktuella vid ett samboförhållande. Det innebär bland annat att sambor inte ärver varandra då en av dem avlider. Sambor har alltså inte arvsrätt efter varandra. Om du och din sambo vill gardera varandra ekonomiskt i händelse av dödsfall, måste ni därför upprätta ett s.k. inbördes testamente.

Fri förfoganderätt kontra full äganderätt
I ert nuvarande testamente är förordnat att den efterlevande ska få kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. Det innebär att den först avlidnes arvingar i de första och andra arvsklasserna (barn respektive den avlidnes föräldrar och därefter syskon) har rätt till efterarv. Du anger att varken du eller din sambo i dagsläget har några barn, däremot skulle det kunna bli aktuellt med efterarv för den först avlidnes föräldrar eller syskon så som testamentet är utformat i nuläget.

Om det istället förordnas att den efterlevande ska få kvarlåtenskapen med full äganderätt, utesluts efterarv helt och hållet. (Det går inte undanta barn helt och hållet från att ärva sina föräldrar, men detta tar jag inte upp eftersom varken du eller din sambo har några barn). Vill du och din sambo utesluta efterarv, ska ni alltså stryka meningen "fri förfoganderätt" i testamentet och ersätta med "full äganderätt".

Hoppas du med detta fick svar på din fråga. Har du ytterligare testamentsrättsliga frågor eller funderingar, rekommenderar jag dig varmt att vända dig till en specialiserad jurist på det området. Den tjänsten hittar du här.

Vänligen,

Måns Axnér
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2724)
2021-01-19 Får mina barn det som testamenterats till mig?
2021-01-18 Ärver mitt barn mig om jag är sambo eller gift med min partner?
2021-01-18 Fel i testamentet?
2021-01-16 Går testamente före halvsyskons rätt till arv?

Alla besvarade frågor (88281)