Inbördes testamente angående nyttjanderätt till lägenhet

2021-04-26 i Testamente
FRÅGA
Hej Min pappa är omgift och de har ett äktenskapsförord i sitt nya förhållande som innebär att allt de kommit in med i förhållandet är enskild egendom. De äger 50 % var i en bostadsrätt.Pappa vill att jag och min syster ska ärva allt vid hans bortgång men att hans fru ska få bo kvar i deras lägenhet till hon dör eller väljer att sälja/flytta. Först då ska vi barn få ärva hans del av lägenheten.De har skrivit ett testamente och nu undrar vi ifall formuleringen i det testamentet verkligen innebär det som min pappa vill. Text i testamentet: "Vid den först avlidnes död ska den efterlevande av oss ärva den avlidnes andel (50%) av vår gemensamt ägda ägarlägenhet eller gemensam bostad som trätt i dess ställe med fri förfoganderätt. Resterande kvarlåtenskap ska tillfalla den först avlidnes särkullbarn.För det fall den först avlidnes särkullbarn inte kan utfå sina laglotter utan att bostaden måste säljas vädjar vi således till våra respektive särkullbarn att vänta med att begära ut den delen av sina laglotter till dess att den efterlevande av oss själv väljer att sälja bostaden eller avlider.Om den efterlevande själv väljer att sälja bostaden ska den först avlidnes särkullbarn vid det tillfället ha rätt att utfå hela sina resterande arv."
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att du vill veta ifall det inbördes testamentet stämmer överens med din pappas vilja att 1) du och din syster ärver hans kvarlåtenskap 2) hans fru ska få bo kvar i lägenheten tills hennes bortgång eller väljer att sälja/flytta. 3) Och efter det ska ni barn ärva allt. Jag kommer att analysera testamentet och ge en förklaring till vad meningen är och om utformningen stämmer överens med vad du sa var din pappas vilja. Jag kommer vidare att utgå från bestämmelserna i Ärvdabalken (1958:637) för att besvara din fråga.

Som utgångspunkt när det gäller testamenten är det testators vilja som ska vara avgörande för hur det tolkas (11 kap 1 § ärvdabalken). Av den första meningen i testamentet framgår att oavsett vem av makarna som avlider ska den efterlevande ärva lägenheten eller annan bostad som trätt i dess ställe (alltså den andres 50%) med fri förfoganderätt. Med fri förfoganderätt menas att efterlevande makes fritt kan förfoga över denna andel men kan inte ge bort den som gåva eller testamentera bort den, andelen ska således gå i efterarv vid efterlevandes bortgång. Andra meningens innebörd är att barnen till den först avlidne ska få ut sitt arv direkt vid dennes död (all dennes kvarlåtenskap bortsett från andelen i lägenheten).

För tredje meningen sägs att ifall ni som särkullbarn inte skulle få ut ett värde motsvarande er laglott från arvet efter den först avlidnes död, som utgör hälften av er egentliga arvslott (arvslott = hela kvarlåtenskapen delat på antalet arvingar), så vädjar dem att ni inte jämkar testamentet genom att kräva ut laglotten vilket resulterar i att andelen av lägenheten måste säljas (7 kap 1 & 3 § ärvdabalken). Detta tills efterlevande avlider eller säljer. Och för sista meningen sägs att ifall lägenheten säljs så får den först avlidnes arvingar ut hela sitt arv.

Så enligt mig är testamentet rätt tydligt och innebär i stora drag att den först avlidnes barn ska få ut all kvarlåtenskap den först avlidne haft vid dennes bortgång. Det enda som undantas är andelen i huset som efterlevande ärver och nyttjar tills denne går bort. När denne gör det ska värdet av de 50% ärvas av er som särkullbarn till den först avlidne. Ifall kvarlåtenskapen ni ärver i början inte utgör ett värde av er laglott så har ni legal rätt att kräva ut resterande andel genom att jämka testamentet och få den andelen, de vädjar dock att ni inte gör det.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar Abdulreza
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2948)
2021-10-11 Vad gör man om någon vägrar lämna tillbaks ens testamente?
2021-10-10 Går det att testamentera direkt till förmån för syskonbarn?
2021-10-09 Kan testamente ge olika barn olika arvslotter?
2021-10-09 Kan man flera skicka in en klandertalan tillsammans?

Alla besvarade frågor (96356)