Inbjudan till förhandling eller anbud

Hej! Om en fastighetsägare skriver såhär "vi kan erbjuda dig att teckna ettårsavtal på lokalen från och med den 1/8-2015.

Hyresindikation, i befintligt skick:

Bashyra: ------

Värme: -------

Fastighetsskatt: ------

Dvs ca ------- /mån, ex moms.

Återkom till mig om du tycker att detta låter intressant."

Och jag tackar ja till det, är det bindande då? Nu visar det sig att det finns en befintlig hyresgäst som är intresserad av lokalen och de funderar på att ge kontraktet till hen istället.

Jag uppfattar det som att jag redan blivit erbjuden lokalen och eftersom jag tackat ja så borde det vara bindande. Är jag fel ute?

Ps. Tog bort hyresinformationen så det inte är identifierbart.

Lawline svarar

Hej

Tack för din fråga!

Avtalslagen som du hittar HÄR är tillämplig i ditt fall. I Sverige har vi något som kallas för löftesprincipen som innebär att den som lämnar ett anbud är bunden av detta anbud under den så kallade acceptfristen som gäller under skälig tid om inte anbudsgivaren angett något annat (3§ avtL). Vidare är den som accepterat ett anbud bunden av sin accept. Det krävs även att ett anbud riktar sig till en person eller en avgränsad krets av personer. Det verkar som att det erbjudande du har fått av fastighetsägaren är riktat mot dig personligen och torde därför vara ett anbud.

Mot bakgrund av att avtalet gäller hyra för en lokal är 12 kap Jordabalken tillämpligt. Enligt 12 kap. 2 § JB ska hyresavtal upprättas skriftligen om någon av fastighetsägaren eller hyresgästen begär det.

Om den information som fastighetsägaren har skickat till dig kan klassificeras som ett anbud och du inte har underlåtit att svara inom skälig tid är fastighetsägaren bunden av sitt anbud. Det som måste analyseras i ditt fall är huruvida fastighetsägarens avsikt var att ge dig ett bindande anbud om att skriva kontrakt. Denna avsikt måste ses mot bakgrund av din uppfattning av situationen.

Vad som enligt min mening talar för att fastighetsägaren inte har givit ett bindande anbud om att skriva kontrakt är den avslutande meningen ”återkom till mig om du tycker att detta låter intressant”. Detta ger sken av att vara ett anbud som bjuder in till förhandling. Om det är intressant finns möjlighet att återkomma för att skriva avtal. Det är isåfall ett anbud som är bindande till den mån att du är välkommen att återkomma om du är intresserad. Fastighetsägaren är dock inte bunden av att skriva kontrakt med dig. Det kan diskuteras om ni väljer att skriva kontrakt, om de villkoren fastighetsägaren erbjudit är bindande, men som jag uppfattar din fråga handlar det om att avgöra om fastighetsägaren kan skriva kontrakt med en tredje part.

Vad som talar för att ett bindande anbud om att skriva kontrakt givits är din uppfattning av situationen. Då fastighetsägaren utformat erbjudandet och detta har varit otydligt vilket inneburit att du har fått en felaktig uppfattning kan fastighetsägaren stå risken för denna otydlighet i enighet med oklarhetsregeln. Oklarhetsregeln är en princip som utformats i praxis i svensk rätt.

Det mesta talar dock utifrån mina egna reflektioner av den information du angivit i din fråga att det handlar om ett erbjudande att återkomma om de villkor fastighetsägaren uppgett var intressanta för dig. Inte ett bindande anbud om att ingå ett avtal. Detta innebär att fastighetsägaren inte är bunden av att skriva kontrakt med dig, utan kan välja att skriva kontrakt med en tredje part.

Hoppas att du fick lite vägledning av detta svar. Du är välkommen att kontakta mig igen.

Joakim WahlgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anbud och accept? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000