Importera varor från Kina

2020-04-21 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA
Hej,Är det lagligt att köpa in produkter från kina, typ eyeliner, från AliExpress/baba och sälja vidare i Sverige, vad gäller?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Funderar du på att importera produkter från Kina eller ett icke-EU-land bör du se till att produkterna är CE-märkta. Denna märkning intygar på att produkten överensstämmer med lagstadgade kraven på säkerhet, hälsa och miljö. men även andra produktegenskaper. En teknisk dokumentation för produkten i fråga och en EU-försäkran om överensstämmelse bör upprättas. Produkten måste äve åtföljas av en bruksanvisning på ett officiellt EU-språk.

För mer information om vilka bestämmelser som gäller se på Kommerskollegium för information om vilka dokument som ska åtfölja produkten samt kontakta Tullverket om importen omfattas av några importrestriktioner, importavgifter och hur tulldeklaration ska ske.

Vänligen,

Andrea Vrcic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (269)
2020-08-31 Is it legal to sell items on Instagram and make money?
2020-06-30 Kan jag få tillbaka pengarna för en potentiell ogiltig transaktion?
2020-06-29 Spelande minderårig
2020-06-28 Vilket ansvar har huvudentreprenören gentemot beställaren om en underleverantör försätts i konkurs?

Alla besvarade frågor (84463)