Identifiering av person via fotografi i brottmål

2017-07-09 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej Perioden för min överklagan löper ut 3/8 Ärende: i Juli förra året fotades min bil av en fartkamera i en hastighet av 141 km/h på en 90 väg.Jag tillfrågades hur jag ställde mig till anklagelsen där jag nekade då jag inte körde bilen vid tillfället. Bilen var utlånad till mina vänner då jag inte befann mig hemma så ofta och jag ville att bilen skulle bli körd.Jag vet inte vem som kör bilen. Man har jämfört fotot med mitt körkort och anser att det är jag som kör bilen. Detta är REGELVIDRIGT i min mening då fotografiet vare sig visar hela näsan och inte heller öron eller ögon. Man anser att bilden liknar mig bortom all rimligt tvivel och detta anser man endast genom att titta på nedre hälften av ansiktet. En person skulle aldrig bli godkänd att identifieras på endast detta sätt, men att felaktigt döma någon till böter är tydligen helt okej.,...Jag överklagade domen till hovrätten som avslog prövotillstånd. Jag står nu i begrepp att överklaga till högsta domstolen. Då jag anser att man GROVT missat att man bortom rimlig tvivel kan fastställa att det är jag som fordonsägare som kör bilen. Så det brott som jag skall finnas skyldig till, döms jag för ,med hänsyn till att min ansiktsbehåring är densamma som föraren av bilen.... detta är helt befängt. Vad säger lagen om identifiering av personer via fotografi? Får de göra såhär? Snälla hjälp
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I svensk rätt gäller principen om fri bevisprövning och fri bevisvärdering (35 kap. 1 § rättegångsbalken), innebärande att domstolarna ska efter en samvetsgrann prövning av allt som förekommer i målet pröva och värdera den förekommande bevisningen och sedermera avgöra vad som får anses bevisat. Beviskravet i brottmål är, precis som du angett, bortom allt rimligt tvivel, vilket är ett högt beviskrav. I princip ska man komma fram till att det är uteslutet att den tilltalade är oskyldig.

Det finns alltså inga specifika lagregler kring identifierar av personer när foton är bevismedel i brottmål utan det är den fria bevisvärderingen som styr.

Det kan sägas redan nu att det är svårt för mig att komma med välgrundade uttalanden om ditt fall eftersom jag inte tagit del av någon bevisning som frambringats i målet. Jag tycker dock att det låter lite märkligt att du blev dömd i tingsrätten om det nu är så att endast nedre delen av ansiktet syns (och inga andra tydliga signalement pekar på det att det är du som kör bilen). Även om det är din bil kan det tyckas att du borde kunna presentera ett alibi eller i vart fall ta fram bevisning om att några av dina vänner hade lånat bilen vid den aktuella tidpunkten. Nu vet jag ju som sagt inte om du har fört fram sådan bevisning men om endast det fotot du berättar om är åklagarens bevisning låter det märkligt att du blev dömd. Det borde helt enkelt inte räcka för att uppnå beviskravet.

Eftersom du är missnöjd med utfallet bör du givetvis överklaga. Att få prövningstillstånd i Högsta domstolen är dock väldigt svårt då domstolen endast tar upp mål vars utfall kan bli vägledande för rättstillämpningen eller att det finns synnerliga skäl för prövning. Synnerliga skäl avser exempelvis att ny bevisning som sannolikt skulle medföra att den tilltalade kommer frias tas fram eller att underinstanserna har begått grova fel. En bevisvärdering av det slag som är aktuellt i ditt fall är typiskt sett inte ett grovt fel.

Trots allt rekommenderar jag att överklaga, du förlorar inget på det!

Har du några frågor om svaret är du välkommen att maila mig på wilhelm.stenvall@lawline.se.

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (382)
2021-07-20 Har man rätt att bli informerad om att man varit föremål för hemlig tvångsmedelsanvändning?
2021-07-12 Vem avgör om något är ställt utom rimligt tvivel?
2021-06-29 När har man rätt att ta del av bevismaterial i brottmål?
2021-06-19 Åtal för våldtäkt när ett brev är enda beviset?

Alla besvarade frågor (94364)