Identifiering av arrendetyp

2017-03-22 i Arrende
FRÅGA
Hej! Ett arrende av mark har nyligen tecknats för 5 år. Kan jag häva detta om jag skulle vilja sälja innan arrendetiden löpt ut? Med vänlig hälsning, Boel
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Du uppger att ett arrende har upplåtits. Jord kan upplåtas som jordbruks-, bostads-, anläggnings- eller lägenhetsarrende. Det som är avgörande för vilken arrendetyp upplåtelsen ska räknas till är hur jorden ska användas.

Relevanta regler som gäller för vald arrendetyp ska man ta hänsyn till tvingande regler (sådana regler som inte kan avtals bort) som bl.a. reglerar uppsägning av avtalet före arrendetidens utgång.

Arrende i allmänhet regleras i Jordabalken 8 kap (se här). Enligt de allmänna reglerna har jordägaren rätt att säga upp avtalet innan avtalets utgång endast om arrendatorn (den som har arrenderat) förverkat arrenderätten - Jordabalken 8 kap. 23 § (här) för att se kriterierna för vad som avses med ett förverkande.

Då jag inte har ytterligare information om arrendetypen vill jag istället hänvisa till Arrendenämndens hemsida för vidare kostnadsfri upplysning (se här).

Du kan även kontakta oss igen med mer information om upplåtelsen. Hoppas att detta var till hjälp för att du ska kunna gå vidare med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Anastasia Matveeva
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (218)
2021-06-30 Kan en bostadsrättsförening säga upp en medlems parkering?
2021-06-29 Ändring av arrendeavgift och besittningsskydd för bostadsarrende
2021-06-27 Ofullständig fråga
2021-06-26 Kan jag som jordägare villkorsjustera och/eller säga upp ett avtal om bostadsarrende?

Alla besvarade frågor (94159)