FrågaFASTIGHETSRÄTTArrende22/03/2017

Identifiering av arrendetyp

Hej! Ett arrende av mark har nyligen tecknats för 5 år. Kan jag häva detta om jag skulle vilja sälja innan arrendetiden löpt ut? Med vänlig hälsning, Boel

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Du uppger att ett arrende har upplåtits. Jord kan upplåtas som jordbruks-, bostads-, anläggnings- eller lägenhetsarrende. Det som är avgörande för vilken arrendetyp upplåtelsen ska räknas till är hur jorden ska användas.

Relevanta regler som gäller för vald arrendetyp ska man ta hänsyn till tvingande regler (sådana regler som inte kan avtals bort) som bl.a. reglerar uppsägning av avtalet före arrendetidens utgång.

Arrende i allmänhet regleras i Jordabalken 8 kap (se här). Enligt de allmänna reglerna har jordägaren rätt att säga upp avtalet innan avtalets utgång endast om arrendatorn (den som har arrenderat) förverkat arrenderätten - Jordabalken 8 kap. 23 § (här) för att se kriterierna för vad som avses med ett förverkande.

Då jag inte har ytterligare information om arrendetypen vill jag istället hänvisa till Arrendenämndens hemsida för vidare kostnadsfri upplysning (se här).

Du kan även kontakta oss igen med mer information om upplåtelsen. Hoppas att detta var till hjälp för att du ska kunna gå vidare med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Anastasia MatveevaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Arrende? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000