I vilket land beskattas inkomst av tjänstepension vid flytt från Sverige till Storbritannien?

Hej, Om jag flyttar ut från Sverige och bosätter mig i UK har jag förstått att vi har ett dubbelbeskattningsavtal. Vilken skatt betalar jag då på min tjänstepension? 

Lawline svarar

   

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline. Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka skatterättsliga konsekvenser det blir på din tjänstepension om du skulle flytta från Sverige och bosätta dig i Storbritannien. 

Din fråga aktualiserar inkomstskattelagen som förkortas IL samt lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta som förkortas SINK.  

Efter utflytten från Sverige kan du vara obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige:

I 3 kap. 3 § IL regleras obegränsad skattskyldighet, om skattskyldig är bosatt i Sverige, stadigvarande vistande eller har väsentlig anknytning och tidigare varit bosatt i Sverige så är personen obegränsat skattskyldig i Sverige. För att avgöra om väsentlig anknytning föreligger så finns det ett antal omständigheter som man tar hänsyn till enligt 3 kap. 7 § IL där regleras att man bland annat tar hänsyn till om skattskyldige har bostad i Sverige eller har näringsverksamhet i Sverige så talar det för att skattskyldige är obegränsat skattskyldig. I 3 kap. 7 § 2st IL anges också att det finns en presumtion för att skattskyldig som utflyttat från Sverige är att anse som obegränsat skattskyldig 

Innebörden av obegränsad skattskyldighet är enligt 3 kap. 8 § IL att den som är obegränsat skattskyldig ska betala skatt på alla sina inkomster från Sverige och utlandet. 

Om du inte har väsentlig anknytning till Sverige i och med flytten till Storbritannien så är du inte att anse som obegränsat skattskyldig enligt 3 kap. 3 § IL, vilket skulle göra att du skulle ha väsentlig anknytning till Sverige enligt 3 kap 17 § punkt 1 IL. Vilket innebär att det bara är vissa skatter enligt 3 kap 18 § IL. I 3 kap 18 § p 1 föreskrivs att inkomster som anges i 5 § SINK är skyldiga att tas upp för beskattning i Sverige för någon som är begränsat skattskyldig. I 5 § punkt 7 SINK regleras att pension som beror på tjänstepensionsförsäkring eller tjänstepensionsavtal som är jämförbart med tjänstepensionsförsäkring är skattepliktiga i Sverige. Det innebär att din tjänstepension enligt IL och SINK beskattas i Sverige, men det kan leda till dubbelbeskattning av din tjänstepension i samband med att du skulle flytta till Storbritannien. 

På grund av risken för dubbelbeskattning har Sverige upprättat skatteavtal med Storbritannien. 

I lag 2015:666 om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland har Sverige och Storbritannien upprättat ett skatteavtal för att undvika att en inkomst dubbelbeskattas två gånger av båda länderna. I artikel 17 i skatteavtalet anges att pensioner får beskattas från den avtalsslutande stat som den härrörs ifrån vilket innebär att Sverige kan beskatta pensionen. 

Men i art 21.2 a i skatteavtalet anges att svensk skatt som betalas enligt svensk lagstiftning och enligt skatteavtalet på inkomst från källa i Sverige avräknas från varje skatt i Storbritannien som belöper på samma inkomst. Det innebär att den svenska skatten kommer avräknas från samma inkomst i Storbritannien så i praktiken blir det inte en dubbelbeskattning. 

För att sammanfatta din fråga: 

Du kommer betala svensk skatt som kommer att avräknas enligt det rådande skatteavtalet mellan Sverige och Storbritannien. 

Om du skulle ha någon mer fråga är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline.  

Sebastian PetterssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”