I vilken utsträckning kan ett kollektivavtal föreskriva lägre semesterersättning?

FRÅGA
Semesterersättning:Att lagen är semidispositiv och stt vissa delar kan förhandlas bort i de kollektiva avtalen - innebär det att, som min arbetsgivare hävdar, semesterersättningen kan grundas enbart på grundtimlönen? Och inte på ob-/helgtillägg etc? De, arbetsgivaren, hävdar att kollektivavtalet ger dem rätt att inte medta ersättningar utöver grundtimlönen som semesterersättningsgrundande inkomst. Stämmer verkligen det? Trodde att semesterlagen innebar semesterersättning på plus 12% av all intjänad bruttoinkomst (exkl semesterlön/-ersättning) men att kollektivavtalen kan förhandla fram mer och/eller bättre avtal, dock inte sämre.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår i mitt svar ifrån att din arbetsgivare har tolkat kollektivavtalet rätt eftersom jag inte vet vilket kollektivavtal som gäller för dig. Du bör dock kontakta ditt fackförbund för att kontrollera att arbetsgivarens tolkning är korrekt.

Enligt procentregeln är all lön under intjänandeåret semesterlönegrundande (16 b § semesterlagen). Semesterlagen är dock som du nämner semidispositiv (2 a § semesterlagen). Genom ett kollektivavtal får den anställdes rätt till semesterersättning både inskränkas och utvidgas. Ett vanligt anställningsavtal får däremot enbart innebära bättre villkor för den anställde, inte sämre (2 § semesterlagen). Din arbetsgivare har alltså rätt i det här fallet.

Kollektivavtalet får däremot inte innebära att arbetstagarens rättigheter urholkas på ett otillbörligt sätt (prop. 1976/77:90 s. 169). Det blir givetvis svårt för mig att avgöra om den här kollektivavtalsbestämmelsen kan innebära ett otillbörligt urholkande av dina rättigheter utan att veta exakt hur mycket pengar det rör sig om. Som exempel hade det inte varit acceptabelt att en arbetstagare som enbart har provisionslön inte skulle få räkna sin provision som semesterersättningsgrundande inkomst, eftersom arbetstagaren i så fall inte skulle få någon semesterersättning alls.

Finns en kollektivavtalsbestämmelse som är till nackdel för dig jämfört med semesterlagen innebär detta troligtvis att kollektivavtalet innehåller andra bestämmelser som är till din fördel. Annars hade inte fackförbundet accepterat bestämmelsen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Viktor Svensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?