FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTKonkurs05/06/2016

I vilken ordning delas fordringar till borgenärna ut?

Detta gäller ett AB. När tillgångarna fördelas efter en konkurs. I vilken ordning får bank, hyresvärd, leverantörer sina pengar osv?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga. Bestämmelser om vilken borgenär som först får ut sin fordran när gäldenären går i konkurs finns i förmånsrättslagen (FRL).

Det som avgör i vilken ordning borgenärerna får ut sina pengar är vilken typ av förmånsrätt deras fordran är belastad med. Det finns allmänna och särskilda förmåner (2 § FRL). Särskild förmånsrätt har som huvudregel företräde framför allmän förmånsrätt (15 § FRL). Eftersom det inte framgår av frågan om fordringarna i fråga är belastade med någon förmånsrätt är det omöjligt att ge ett konkret och korrekt svar vem av banken, hyresvärden och leverantören som får ut sina pengar först. Jag ska dock försöka ge ett allmänt svar som förhoppningsvis kommer ge god vägledning.

Det vanligaste typen av särskild förmånsrätt torde vara panträtt som banker ofta använder sig av. Lagen ställer upp flera olika typer av särskilda förmånsrätter efter varandra och de gäller inbördes efter paragrafernas följd (9 § FRL). Panträtt ligger inte först men den är hög i hierarkin (se 4 § FRL).

Exempel på allmän förmånsrätt är fordran på lön på grund av anställning (12 § FRL). Fordringar som inte är förenade med varken särskild eller allmän förmånsrätt brukar kallas för ''oprioriterade fordringar'' (18 § FRL). De borgenärer vars fordran inte är belastad med någon förmånsrätt får alltså ut sina pengar efter fordringarna med förmånsrätter har delats ut och i praktiken får de oftast inte full ersättning för sina krav. Leverantörer har sällan förmånsrätt i sina fordringar. Finns det flera oprioriterade fordringar har de inbördes lika rätt, såvida inte annat har avtalats mellan borgenären och gäldenären i fordringsavtalet.

Hoppas att Du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm StenvallRådgivare
Hittade du inte det du sökte?