I vilka handlingar ska man skriva in ett arvsavstående?

2019-10-29 i Arvsavstående
FRÅGA
Vi är 7 syskon som ärver yngsta broder som inte har fru och barn. Bouppteckningen är klar och registrerad hos Skatteverket och jag har upprättat en arvskiftesbilaga och nu vill den äldsta broder vill avstå arvet till förmån till dödsboet där vi övriga syskon kan fördela hans arvslott. Han avsäger sig nu efter bouppteckning och i början på arvskiftet.Kan han skriva att han avstår sin del av arvet i arvskiftespapperet ? Eller är det en separat papper han ska skriva under
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Bestämmelser om arv och testamente finns reglerat i ärvdabalken (ÄB).

Arvsavstående

Ett arvsavstående kan enbart göras efter att arvlåtaren har avlidit (17 kap. 2 § RB), vilket är fallet här. Arvsavståendet innebär att man avstår från sitt arv och detta kan göras fram till dess att arvskiftet äger rum.

Som utgångspunkt ska den skriftliga arvsavståendehandlingen skickas in till Skatteverket i samband med bouppteckningen. Om en sådan särskild handling saknas är det möjligt att arvsavståendet antecknas i bouppteckningen och skrivs under av den som avstår från arvet.

Vad innebär detta för er?
Då arvsavståendet har skett efter bouppteckningen bör avståendet antecknas i bouppteckningen och skrivas under av er bror.

Hoppas att ni fick svar på er fråga!

Vänliga hälsningar,

Narin Banaee
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (301)
2020-07-16 Har jag rätt att ärva min farmor och farfar?
2020-07-09 Kan jag avstå mitt arv till förmån för mina barn?
2020-07-04 Kan jag avstå från mitt arv efter min mor till förmån för min moster?
2020-06-29 Hur upprättar man en handling för avstående av arv med annan förmånstagare (en son)?

Alla besvarade frågor (82718)