i tingsrätten blev jag berättigad ett skadestånd på 7000kr. i hovrätten upphävs det men sedan tas det upp som skiljaktig mening att de tycker att jag borde få 5000kr. har jag rätt till dessa, hos tex brottsofferfonden?

2019-06-29 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
i tingsrätten blev jag berättigad ett skadestånd på 7000kr. i hovrätten upphävs det men sedan tas det upp som skiljaktig mening att de tycker att jag borde få 5000kr. har jag rätt till dessa, hos tex brottsofferfonden?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

När tingsrätten tilldömer dig ett skadestånd, är du berättigad till detta. Däremot, om domen överklagas och tas upp i hovrätten, kan rättsläget ändras. Om hovrätten upphäver domen, har du inte längre rätt till någon ersättning. Att en skiljaktig mening anser att du borde få 5000 kr har tyvärr ingen betydelse.

För att erhålla brottsskadeersättning måste du ha stöd av en dom. Det framgår inte av din fråga om det föreligger ett brott, eller om endast skadeståndsanspråket upphävts av hovrätten. Om det förekommit ett brott, kan det finns möjlighet att få ersättning hos brottsoffermyndigheten. I annat fall kanske det finns någon försäkring som du eller skadevållaren har, som kan ge dig rätt till ersättning.

Vänligen återkom om du har några ytterligare funderingar, eller kontakta en verksam jurist.

Christoffer Dahl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (940)
2019-10-18 Vad betyder parts rättsinnehavare?
2019-10-09 Hur lyder rättsfrågan i NJA 2018 s.487?
2019-10-07 Syftet med hemliga tvångsmedel.
2019-10-01 Vad är formell rättvisa?

Alla besvarade frågor (73804)