I hur många år gäller muntliga avtal?

2018-09-22 i Muntliga avtal
FRÅGA
Jag äger en fritidsfastighet. Fastigheten gränsar till en väg in i skogen så när som på 20m. 1987 när vi köpte huset fick vi ett muntligt löfte av grannen som äger marken, att passera bakom hans uthus till skogen. Nu vill frun i huset att vi slutar gå över deras tomt. Hon tycker att vi sliter på gräset.Omvägen till skogen är 200 m, men gäller inte muntligt avtal i 50 år minst?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Inledningsvis kan sägas att ett muntligt avtal är precis lika giltigt som ett skriftligt avtal. Ett bindande avtal ingås genom ett anbud och en accept av detta anbud. Detta regleras i avtalslagen.

Ett avtal är bindande mellan parterna som slutit avtalet. Som jag förstår har ni ett muntligt avtal med markägaren om att ni får tillträda marken och därmed ta en genväg till ert hus. Som sagt är även muntliga avtal giltiga. Avtal löper på obestämd tid om inte annat är avtalet (detta följer av en princip som säger att avtal ska hållas). Som jag förstår det iert fall så har ni inte avtalat om någon tidsbegränsning. Därmed gäller ert muntliga avtal på obestämd tid, med andra ord i mer än 50 år.

Problemet med muntliga avtal är att det är väldigt svårt att bevisa att det faktiskt finns ett sådant avtal. Det blir med andra ord svårt för dig att visa för frun som har protesterat, att du har ett avtal med markägaren som ger dig rätt att tillträda marken på det sätt ni gör nu.

Mitt råd till dig är därför att kontakta markägaren och upprätta ett skriftligt avtal. Då blir det enklare för dig att föra en bra dialog med grannen, eftersom du då har stöd i avtalet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Linn Gerhardsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (176)
2019-04-17 Kan man debiteras för uteblivet frisörbesök?
2019-04-15 Bindande avtal vid köp av tjänst mellan näringsidkare
2019-03-26 Näringsidkare muntlig beställning av konsulttjänst. Är beställningarna att anse som fullgoda avtal?
2019-03-05 Blir ett muntligt avtal bindande med en dement person?

Alla besvarade frågor (67977)