Hyresvärds rätt att tillträda hyresgästs bostad

2019-11-22 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
I vilka omständigheter en värd kan ha rätt att tillträda i min lägenhet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förutsätter att din fråga gäller en hyresvärds rätt att gå in i en hyresgästs lägenhet. Svaret på frågan hittas då i Jordbalkens 12 kap (JB).

När hyresvärden får gå in utan hyresgästens samtycke

Det är bara under väldigt speciella omständigheter som hyresvärden har rätt att gå in i en hyresgästs lägenhet utan godkännande från den boende. Dessa situationer är:

- I brådskande ärende, till exempel nödsituationer som brand, vattenläckage eller liknande. Det krävs då att tillträdet inte kan vänta utan att det skulle innebära en skada

- När Kronofogden behöver komma in i lägenheten (12 kap 26 § JB).

När hyresvärden får gå in med hyresgästens samtycke

Det finns också tillfällen då hyresvärden efter att ha fått hyresgästens godkännande får gå in i lägenheten. Dessa är:

- När reparationer och förbättringsarbete ska utföras. Hyresvärden måste då fråga hyresgästen minst en månad innan

- Vid visning av lägenheten (12 kap 26 § JB).

Viktigt att poängtera är att dessa regler är tvingande och alltså gäller oavsett om det skulle stå något annat i hyresavtalet (12 kap 1 § JB).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll