Hyresvärds rätt att kräva hyra vid uppsägning av inneboende

2020-10-18 i Hyresavtal
FRÅGA
Om jag säger upp min inneboende, har jag rätt att kräva hyra fast jag som säger upp?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du är hyresvärd och hyr ut en del av din bostad till en inneboende. Du vill nu säga upp din inneboende och undrar om du har rätt till att kräva hyra av din inneboende hyresgäst. Mitt svar kommer utgå från att ni har ett kontrakt som skrivits på obestämd tid, det vill säga att hyreskontraktet gäller tillsvidare.

Har en hyresvärd som säger upp ett hyreskontrakt rätt att kräva hyra?

När du hyr ut en del av din bostad till en inneboende så blir 12 kap. jordabalken, även kallad hyreslagen tillämplig.

När du har en inneboende brukar man skriva ett hyreskontrakt. I hyreskontraktet brukar man skriva vilken uppsägningstid som ska gälla. Har ni inte avtalat om en uppsägningstid, så gäller hyreslagens bestämmelser. Enligt hyreslagens bestämmelser kan hyreskontraktet upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast tre månader från uppsägningsdagen (12 kap. 4 § 1 st. 1 p. hyreslagen). Det innebär att uppsägningstiden är tre månader från närmsta månadsskifte.

Under uppsägningstiden har du fortfarande rätt att kräva hyra av din hyresgäst. Rätten att kräva hyra består tills ert hyreskontrakt upphör att gälla, vilket avtalet gör vid uppsägningstidens slut. Din rätt att kräva hyra upphör därför när uppsägningstiden har gått ut, då ert avtalsförhållande upphör. Du har därför rätt att kräva hyra av hyresgästen trots att det är du som hyresvärd som säger upp hyreskontraktet.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Alice Nordlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1571)
2021-06-19 Kan man tvinga en inneboende att flytta ut?
2021-06-19 Förlänga eller förnya ett avtal på bestämd tid?
2021-06-19 När ska jag betala sista hyran, vid två månaders uppsägningstid?
2021-06-17 Avtal om uthyrning av parkering

Alla besvarade frågor (93218)