Hyresvärds rätt att behålla deposition

God morgon

Jag bor tillsammans med en kvinna i ett hus, som vi både har hyrt med lika stora delar. Vi både står i kontraktet. Hennes son bor också där i ett rum men jag får lite pengar för detta.

Nu har jag bestämt mig att flytta ut den 1. september (2 månads uppsägningstid). Jag har sagt upp kontraktet i juni och hyresvärden har bekräftat det.

Kvinnan som jag bor tillsammans med gör inte så mycket för att hitta en ny hyresgäst. Hon har sagt, att jag behöver betala hyran (eller hyresvärden få behålla depositionen) om en ny hyresgäst inte kan hittas i tid.

Stämmer det? Behöver jag hitta en ny hyresgäst fast jag följer uppsägningstiden? Vad händer om en ny hyresgäst kan inte hittas (till ex. eftersom ingen vill bo där pga. av henne / hennes villkor). Har hyresvärden rätt att behålla depositionen?

Tack så mycket för er hjälp.

Många hälsningar,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Här blir svaret lite annorlunda beroende vad ni har avtalat om. Hyra regleras främst i jordabalkens (JB) 12 kapitel även kallat hyreslagen. 12 kap. JB innehåller inga regler kring depositioner så vanliga avtalsrättsliga regler gäller. Kort sagt innebär det i första hand att om avtalet innehåller några regler om när depositionen får behållas av hyresvärden så är det endast i de fallen depositionen får behållas. Vanligtvis brukar hyresavtal innehålla regler om att depositionen tillfaller hyresvärden vid eventuella skador och liknande på möbler eller andra saker i lägenheten. Tyvärr kan jag inte svara säkert på detta då jag inte vet vad ert avtal innehåller. Om hyresvärden tänker behålla depositionen är det den som ska visa att den har rätt att behålla depositionen exempelvis genom att lämna en redogörelse av vilka saker har gått sönder eller att hyran inte betalats.

Samma sak gäller angående att du ska hitta en ny hyresgäst, dvs har ni avtalat om att du ska hitta en ny hyresgäst så ska du göra det (muntligt eller skriftligt). Annars har hyresvärden ingen möjlighet att behålla depositionen så länge du följer uppsägningstiden (vilket du verkar ha gjort). Även om ert avtal innehåller krav på att hyresgästen ska hitta en ny hyresgäst är det tveksamt om detta ses som skäligt enligt 36 § avtalslagen och då kan det avtalsvillkoret tas bort. Detta gäller framförallt om det exempelvis finns ett villkor som säger att hyresgästen ska betala ett års hyra om den inte hittar någon ny hyresgäst.

Avslutningsvis ska det alltså mycket till om hyresvärden ska kunna behålla depositionen rent rättsligt. Har ni inte avtalat om att depositionen kan behållas av hyresvärden om du inte lyckas hitta en ny hyresgäst så har inte hyresvärden någon möjlighet att behålla depositionen av den anledningen.

Marcus KarlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning