FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt04/03/2017

Hyresvärds möjlighet att pantsätta hyresgästs egendom

Hej

Hyresgäst har inte betalt för köp av lösöre. Trots 2 påminnelser o faktura. De har flyttat men allt deras bohag är inte hämtat. Kan jag ta detta i pant tills de betalt fakturan ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Får att du ska kunna sätta egendomen i pant krävs att du och ägaren av egendomen genom avtal kommer överens om att egendomen ska pantsättas.

Om du på annat sätt skulle försvåra för din hyresgäst att disponera över sin egendom kan du göra dig skyldig till egenmäktigt förfarande enligt brottsbalken 8 kap. 8 §. Brottet kan leda till böter eller i vissa fall fängelse upp till sex månader. Går din hyresgäst inte med på att du tar egendomen i pant kan du för att få fakturan betald vända dig till ett inkassoföretag eller Kronofogdemyndigheten.

Vänligen,

David McKenzieRådgivare
Hittade du inte det du sökte?