Hyresvärdens skyldighet att underrätta hyresgästen om hyreshöjning

2020-03-31 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej,Vår hyresvärd har höjt hyran på vår hyresrätt efter deras förhandlingar med hyresgästföreningen. Gäller det fortfarande att vi behöver bli underrättade om höjningen då?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline!

Reglerna som är relevanta i ditt fall finns i den s.k. hyreslagen (12 kap. Jordabalken). Om din hyresvärd höjer hyran måste hen meddela dig om detta skriftligen, vilket framgår av lagen (12:54 st. 1 JB). Det skriftliga meddelandet ska innehålla uppgifter om hur stor hyreshöjningen är, vad den nya hyran blir och när den börjar att gälla. Vidare ska det även finnas information om att du som hyresgäst blir bunden till den nya hyran om du inte innan ett visst angivet datum motsätter dig höjningen. Meddelandet ska även innehålla information om hur du ska ta dig tillväga om du motsätter dig höjningen och vill låta Hyresnämnden pröva om höjningen av hyran är skälig (12:54a st. 2 JB).

Svaret på din fråga är således; ja, hyresvärden måste skriftligen underrätta er om den nya hyran, oavsett.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare frågor!

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll