Hyresvärdens rätt att gå in i uthyrt rum

2017-01-22 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej, vi har hyrt ut ett rum i vår lägenhet i andra hand. Hyresgästen har flyttat ut sina möbler ur lägenheten innan utflyttningsdatum och vi har då gått in i rummet och dammsugit innan visning för nästa hyresgäst. Hyresgästen menar nu att vi har kränkt dennes rättigheter då vi har gått in i rummet utan att fråga om lov i förväg. Hur ser lagen på detta, har man som hyresvärd rätt att gå in och städa hyresgästens rum innan visning eller anses det som hemfridsbrott eller något liknande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline emd din fråga!

I 12 kap. Jordabalken (JB) (här) regleras förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst.

Enligt 12 kap. 26 § 1 st. JB (här) har en hyresvärd rätt att få tillträde till den uthyrda lägenheten (i detta fall det uthyrda rummet), för att utföra brådskande arbeten som inte tål skjutas upp t.ex. om en vattenskada uppstått.

Vid mindre brådskande arbeten, som t.ex. underhåll i form av stoning av fläkt, krävs att hyresgästen blivit tillsagd åtminstone en månad i förväg för att tillträde till det uthyrda utrymmet ska anses okej. Under den sista månad som hyresförhållandet består får dock inte sådana arbeten utan hyresgästens medgivande utföras, se 12 kap. 26 § 2 st. JB (här).

Enligt 12 kap. 27 § JB (här) föreligger dock en rätt för hyresvärden att återta lägenheten om hyresgästen överger den. Enligt Högsta domstolens uttalande i rättsfallet NJA 2006 s. 427 (https://lagen.nu/dom/nja/2006s427) ska en lägenhet anses övergiven när hyresgästen inte längre nyttjar lägenheten och inte heller avser att återuppta nyttjandet. Ifall hyresgästen försätter betala hyran för lägenheten, trots att denne inte uppehåller sig där, kan lägenheten dock inte anses övergiven.

Att gå in i det uthyrda rummet, utan hyresgästens samtycke strider således mot 12 kap. (JB) (här). Ett sådant handlande kan även utgöra hemfridsbrott enligt 4 kap. 6 § Brottsbalken (här).

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2068)
2021-07-23 Har jag skyldighet att klippa bort grenar som växer in på grannens tomt?
2021-07-20 Kan en samägare tvinga fram en försäljning av en fastighet?
2021-07-11 Ska jag registrera en gåva om en fastighet hos Skatteverket?
2021-07-05 Brygga inom hemfridszon?

Alla besvarade frågor (94173)