FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal03/05/2018

Hyresvärdens rätt att avsluta ett hyresförhållande

Är det helt omöjligt att säga upp en person som hyr en lägenhet med besittningsskydd. Kan hyresgästen bo där hur länge som helst under förutsättning att hyran blir betald och att hyresgästen sköter sig och inte får hyresavtalet förverkat?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hyresvärden kan säga upp hyresavtalet vid dess utgång eller om den är på obestämd tid med några månaders uppsägningstid (12 kap. 4 § jordabalken). Vanligtvis har hyresgästen rätt till förlängning, det så kallade direkta besittningsskyddet (12 kap. 46 § jordabalken). Det finns dock vissa grunder som kan leda till att någon förlängning inte ska ske. Det kan exempelvis vara att hyresrätten är förverkad, hyresgästen åsidosatt sina förpliktelser, hyresrätten ska ombyggas eller hyresrätten är kopplad till ett anställningsförhållande som inte längre föreligger (12 kap. 46 § jordabalken). Vidare finns en generalklausul som innebär att om det inte strider mot god sed eller är oskäligt mot hyresgästen får hyresförhållandet upphöra (12 kap. 46 § 10 p. jordabalken). I det fallet måste hyresvärden komma med ett sakligt skäl. Vidare ska hyresgästen ha ett skyddsvärt intresse. Sedan får en intresseavvägning ske.

Sammanfattningsvis gäller det direkta besittningsskyddet vilket innebär att en hyresgäst som huvudregel har rätt till förlängning av hyresavtalet även om hyresvärden säger upp hyresavtalet. Men om det föreligger ett sådant skäl som regleras i lagen, exempelvis att hyresvärden har ett större intresse av hyresrätten än hyresgästen, så föreligger inte denna rätt till förlängning.

Om du har några ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig.

Vänligen,

Hanna SalajinRådgivare