Hyresvärdens möjlighet att utföra mindre bråskande förbättringsarbeten

2020-07-28 i Hyresavtal
FRÅGA
Hejsan Lawline jag har en fråga angående vad hyresvärden får göra under uppsägningstiden utanför huset,får jag som hyresvärd börja göra en altan + ställa en förrådsbod på plats utan hyresgästens tillåtelse,dom kommer flytta ut 1 Augusti och sa upp den 15 Maj 2020 med 3 månaders uppsägning. Ny hyresgäst flyttar in 10 Augusti.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Hyresförhållandet regleras i detta avseende i 12 kap. jordabalken. För din situation blir 12 kap. 26 § jordabalken vägledande.

Enligt huvudregeln är det hyresgästen som ensamt disponerar över lägenheten och att hyresvärden inte får bereda sig tillträde utan hyresgästens medgivande. Undantaget är då hyresvärden behöver utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten såsom renovering om detta inte kan skjutas upp utan skada (t.ex. att det skett en vattenskada i bostaden).

I övrigt måste man skilja på dels "mindre brådskande förbättringsarbeten", dels annat arbete (12 kap. 26 § 2 st. jordabalken).

Mindre brådskande förbättringsarbeten som inte vållar väsentligt hinder eller men i nyttjanderätten får utföras efter meddelande minst en månad i förväg, om arbetena inte orsakar väsentligt hinder eller men i hyresgästens nyttjanderätt. Sådana arbeten får under inga omständigheter utföras utan hyresgästens medgivande under den sista månaden som hyresförhållandet består. I ditt fall får alltså sådana mindre brådskande förbättringsarbeten inte utföras utan hyresgästens medgivande under perioden 1 juli – 1 augusti.

Då återstår möjligheten att utföra sådant "annat arbete" som nämns i lagen. Enligt ordalydelsen i 12 kap. 26 § 2 st. jordabalken får dessa arbeten inte påbörjas förrän hyresavtalet upphört att gälla, dvs efter uppsägningstiden löpt ut.

Sammanfattningsvis är svaret att du utan hyresgästens medgivande inte kan påbörja dessa arbeten förrän 1 augusti.

Med vänliga hälsningar,

Sohail Niknejad
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1512)
2021-03-02 ändra hyresavtal
2021-02-28 Kan man avtala om hur många som får bo i en hyreslägenhet?
2021-02-27 Bör hyresgäst skäligen behöva tåla rök i lägenhet?
2021-02-27 Avtala bort nyttjanderätten av stallplats under uppsägningstiden

Alla besvarade frågor (89872)