Hyresvärdens dröjsmål att ge hyresgästen tillträde till lägenheten

2017-04-27 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Vad gäller när hyresvärden begår kontraktsbrott? Jag har skrivit förstahands kontrakt på en lägenhet som jag skulle flyttat in i 2017-04-22. Då det infaller en lördag blir jag tilldelad nycklarna måndagen den 24/4. Igår, 2017-04-21 ringer hyresvärden och säger att det blivit missförstånd internt. Lägenheten är inte tillgänglig förrän 22/5, alltså en månad senare. Vad gäller vid ett sådant kontraktsbrott? Vad kan man kräva för skadestånd.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyresvärdens viktigaste skyldighet är att ställa en lägenhet i användbart skick till hyresgästens förfogande. Hyresvärden har därmed en skyldighet att, enligt ett överenskommet hyresavtal, låta hyresgästen flytta in det datumet som parterna har avtalat om. Fullgör inte hyresvärden sin skyldighet, är denna i dröjsmål. En hyresvärd kan vara i dröjsmål på två olika sätt och dessa kommer att presenteras mer ingående enligt nedan.

För det första kan hyresvärdens dröjsmål uppstå genom JB 12:13. Dröjsmålet uppstår när lägenheten inte är färdigställd vid den avtalade tiden för tillträdet. Du som hyresgäst har då i första hand rätt till skälig nedsättning av hyran för den tid du inte kan använda lägenheten eller en del av den. I andra hand har du som hyresgäst rätt att säga upp avtalet enligt vad som stadgas i JB 12:11, om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig. Uppsägning får även i dessa fall ske redan innan tillträdesdagen om det är uppenbart att lägenheten inte kommer att kunna användas för avsett ändamål.

För det andra kan hyresvärden vara i dröjsmål när lägenheten inte är utrymd i tid av den tidigare lägenhetsinnehavaren enligt JB 12:14. Följderna av detta blir samma som bestämmelserna enligt tredje stycket ovan. Även i detta fall har du som hyresgäst rätt till skälig nedsättning av hyran för den tid du inte kan använda lägenheten. Om hyresvärden inte ser till att genast undanröja hindret efter att denne har underrättats om det rådande förhållandet, har du som hyresgäst rätt att säga upp avtalet. Detta förutsätter dock att dröjsmålet är av väsentlig betydelse.

I båda dessa situationer, har du som hyresgäst enligt JB 12:13-14, rätt till ersättning för den skada du har lidit pga. att hyresvärden är i dröjsmål och inte kunnat ge dig tillträde till lägenheten enligt den avtalade tiden. Ersättning kan dock inte ges, om hyresvärden kan bevisa att dröjsmålet inte orsakats eller kunnat förhindrats av denne.

Hoppas du fick svar på din fråga! Du är välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen om det skulle uppstå ytterligare frågor eller funderingar. Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1588)
2021-07-29 Fråga om besittningsskydd vid uthyrning av privatbostad
2021-07-28 Behöver ens partner stå på hyreskontraktet för att få bo med en?
2021-07-28 Tidsbestämt hyresavtal gällande privatbostad - uppsägningstid
2021-07-28 Uppsägningstid vid uthyrning av privatbostad

Alla besvarade frågor (94365)