Hyresvärdens ansvar för ursprunglig brist i lägenheten

2021-03-27 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej,Jag hyr tillfälligt en lägenhet utav min bekant (1.3-31.5). Då jag flyttade in fick jag andningsproblem samt allvarliga utslag.Lägenheten var ej städad, även om de sagt att de skulle ha haft städare där. Då jag storstädade så upptäckte jag att kaklet vid brunnen var löst och fann mögel i ett av badrummen(som ligger centrerat i lägenheten). Jag kontaktade Fuktpatrullen som kom pvh gjorde en mätning var de konstaterades att det rör sig om allvarliga fuktskador, 25%fukt under kaklet och svartmögel. Nu påstår hyresvärden att detta ej är någonting som de själva (hon samt hennes pojkvän) haft problem med och därav är lägenheten ej "obeboelig". Jag kan ej vistas i lägenheten då det orsakar så stora problem för mig hälsomässigt, och problemet är ej ett "gömt problem" utan synligt och kan ej ha missats av hyresvärden.De kräver full hyra med ev nedsättning, men vad är mina rättigheter här? De kommer ej ha kunnat åtgärda problemet under den tiden avtalet är för, då det går ut den 31.5zJag behöver någonstans att bo då jag får tillträde till min egna först den 3.5, och jag måste betala extra flytt samt lagring av mina ägodelar. Hur går jag till väga?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler för att besvara din fråga finns i 12 kap. Jordabalk (JB).

När det gäller hyreslägenheter ska hyresvärden enligt 12 kap. 9 § JB tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Samma norm gäller för lägenhetens skick även under hela avtalstiden (12 kap. 15 § första stycket JB). Utifrån din beskrivning uppfattar jag det som att lägenheten inte är i godkänt skick. 12 kap. 11 § JB anger vilka påföljder som kan aktualiseras när lägenheten inte är i det skick som hyresgästen har rätt att fodra:

1. Hyresgästen får avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad, om hyresvärden underlåter att efter tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det kan ske.

2. Kan bristen inte avhjälpas utan dröjsmål eller underlåter hyresvärden att efter tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det kan ske, får hyresgästen säga upp avtalet. Uppsägning får dock ske endast om bristen är av väsentlig betydelse. Sedan bristen har blivit avhjälpt av hyresvärden, får avtalet inte sägas upp.

3. För den tid lägenheten är i bristfälligt skick har hyresgästen rätt till skälig nedsättning av hyran.

4. Hyresgästen har rätt till ersättning för skada, om hyresvärden inte visar att bristen inte beror på hans försummelse.

Dessutom enligt femte punkten samma paragraf får hyresvärden föreläggas att avhjälpa bristen om hyresavtalet avser en bostadslägenhet (åtgärdsföreläggande). Men eftersom du uppger att hyresvärden inte kommer hinna åtgärda problemet så skulle jag säga att andra, tredje eller fjärde punkten är mest aktuella för din situation.

Sammanfattningsvis har du flera olika möjligheter till kompensation för att lägenheten är i bristfälligt skick. De ovannämnda lagrummen är tvingande till hyresgästens förmån så jag råder dig att kontakta din hyresvärd och informera honom eller henne om detta.

Du får gärna återkomma till oss om du har ytterligare frågor!

Vänliga hälsningar,

Anna Runåker
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?