Hyresvärden överlämnar inte lägenheten i tid

FRÅGA
Hej! Det är så att jag för ungefär en månad sedan skrev på ett hyreskontrakt där jag ska få hyra en lägenhet av en tjej, alltså andrahandsuthyrning. Vi har båda skrivit på ett skriftligt kontrakt där hyresperioden är från och med 1 Maj 2021 till och med 31 oktober 2021. Jag har sagt upp min nuvarande lägenhet och får inte bo kvar här efter den 2 maj. Tjejen som ska hyra ut sin lägenhet till mig är nu ganska oklar över vilket datum jag ska få flytta in då hennes i sin tur hyresvärd (som hon ska hyra sin nya lägenhet av) inte svarar. Jag får som sagt inte bo kvar här efter den 2 maj samt har redan bokat en flyttfirma som jag nu inte kan avboka utan debitering. Jag undrar då hur det fungerar om min hyresvärd inte följer det som står på vårat kontrakt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hyresavtal finns i Jordabalken (JB).

Av 12 kap. 9 § JB följer en skyldighet för hyresvärden att på tillträdesdagen tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet, om inte bättre skick har avtalats.

I de fall lägenheten inte blivit utrymd i rätt tid av den som skall flytta, har hyresgästen rätt till skälig nedsättning av hyran för den tid han inte kan använda lägenheten eller en del av den enligt 12 kap. 14 § JB. Om hindret inte undanröjs genast efter det att hyresvärden har underrättats om förhållandet, gäller bestämmelserna i 11 § om rätt för hyresgästen att säga upp avtalet på grund av brist i lägenheten. Hyresgästen har även rätt till ersättning för skada, om hyresvärden inte visar att hindret inte beror på hans försummelse.

Det ovanstående innebär att att du som hyresgäst har rätt att till nedsättning av hyran för perioden du kan inte kan använda lägenheten. Om hindret inte kan undanröjas inom kort har du rätt att säga upp avtalet. Utöver detta har du rätt till skadestånd, som bl.a. kan avse kostnad för flyttfirman.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku Chiu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättsverkningar vid avtalsbrott (125)
2021-09-25 Kan jag häva leasingavtal på grund av dröjsmål?
2021-08-25 Kontraktsbrott av inneboende
2021-08-02 Jag och min mamma har en överenskommelse, vad säger lagen kring brytning av överenskommelsen?
2021-07-26 Vad kan jag få för ränta vid försenad betalning?

Alla besvarade frågor (96402)