FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt22/08/2018

Hyresvärden har på börjat renovering utan att informera hyresgästerna. Jag blir dessutom störd av renoveringen i lägenheten ovanför och har fått hål i taket. Vad ska jag göra?

Hej!. Jag är hyresgäst och det borras för fullt i veckor i hyreshus där jag och min dotter bor. Nu i veckan har någon börjat borra i lägenheten ovanför min så mycket så det går inte att vistas inne.

Vi har inte fått någon form av information om att arbete skulle pågå, varken var eller under vilka tider, ingen mejl, informationsblad i lägenheten eller i huvudentré, ingenting.

Idag kommer jag hem vid 15.00 tiden och det borras ännu hårdare, jag behöver duscha och koppla av så jag går till badrummet och duschar men kunde inte fullfölja det eftersom det började rasa ner från taket stora bitar av betong som jag får på mig och på huvudet, jag blir rädd när detta händer och sedan dyker upp 2 hål på taket och jag lämnar badrummet.

Jag tar kontakt omgående först med Störningsjouren, men dem kunde inte hjälpa mig. Sedan ringer jag till hyresvärden som jag kan berätta om det som händer, hon beklagar och säger att hon skulle ringa tillbaka till mig. Det går en timme, hon har inte ringt tillbaka, jag ringer henne och kommer till telefonsvarare, hon har gått för dagen.

Tar sedan kontakt med Fastighetsjour och dem ringer tillbaka och förklarar om att Värden renoverar lägenheten ovan och att firman har gjort fel. Han ber mig ta kontakt med värden imorgon. Jag känner mig både ledsen och besviken av situationen, och har ont i huvudet pga av en stor bit av betong som jag fick på huvudet. Vad kan jag göra?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer först att gå igenom vilken lagstiftning som gäller i hyresförhållanden, därefter vad som gäller om fastighetsägaren alternativt hyresvärden vill göra renoveringar eller andra arbeten på bostaden.

Allmänt om hyresförhållanden

Du skriver att du är hyresgäst. Vid hyresförhållanden tillämpas Jordabalken 12 kap, se Jordabalken 12 kap 1 § (här). Kriterierna för att Jordabalken 12 kap ska tillämpas är att hyresavtalet ska avse hus eller del av hus (med andra ord lägenhet) och att ersättning ska utgå för nyttjandet.

Hyresgästinflytande vid förbättring- och ändringsarbeten

En fastighetsägare får utföra standardhöjande åtgärder på fastigheten som har en inte obetydlig inverkan på en bostadslägenhets bruksvärde, eller utföra åtgärder som medför en inte oväsentlig ändring av en bostadslägenhet eller av de gemensamma delarna av fastigheten, se Jordabalken 12 kap 18 d § (här). I detta fall omfattar begreppet fastighetsägare även innehavare av tomträtt och ägare av byggnad som tillhör någon annan än fastighetsägaren, se Jordabalken 12 kap 18 d § 3 st (här).

För att dessa åtgärder skall få vidtas krävs det att de har godkänts av de berörda bostadshyresgästerna eller att hyresnämnden har lämnat tillstånd till åtgärderna. Om åtgärderna avser de gemensamma delarna av fastigheten, krävs det att de har godkänts av hyresgästerna i mer än hälften av de berörda bostadslägenheterna eller att hyresnämnden har lämnat tillstånd till åtgärderna, vilket framgår av Jordabalken 12 kap 18 d § 2 st (här).

Godkännande eller tillstånd behövs inte, om åtgärderna vidtas för att en bostadslägenhet skall uppnå den lägsta godtagbara standard som föreskrivs i Jordabalken 12 kap 18 a § 6-7 st (här).

Hyresgästföreningen har information på sin hemsida (se länk här) om vilka åtgärder hyresgästerna behöver samtycka till. När det gäller åtgärder i en enskild lägenhet ska förstahandshyresgästen godkänna detta. Om hyresvärden vill genomföra åtgärder i husets gemensamma delar måste hälften av hyresgästerna godkänna detta. Detsamma gäller om hyresvärden vill genomföra åtgärder i ett trapphus i bostaden.

Hyresvärdens skyldighet att informera om renoveringsåtgärder

Om hyresvärden ska genomföra åtgärder som avses i Jordabalken 12 kap 18 d § (här), ska han eller hon skriftligen meddela de berörda bostadshyresgästerna, se Jordabalken 12 kap 18 e § (här).

Angående definitionen av berörda hyresgäster kan det tilläggas att när åtgärder vidtas i en lägenhet är hyresgästen alltid berörd. Om åtgärder vidtas i en tvättstuga, är de hyresgäster som får använda tvättstugan berörda. Om åtgärderna omfattar ett visst hus eller en trappuppgång, behövs samtycke från hyresgästerna i det huset eller den trappuppgången.

Vad du kan göra nu

Om det ska ske renovering i en lägenhet måste hyresgästen som bor i den lägenheten godkänna detta, grannarna behöver inte godkänna åtgärderna. Om gemensamma utrymmen ska renoveras måste hälften av de berörda hyresgästerna samtycka. Alla hyresgäster som blir berörda ska få skriftlig information.

Det framgår inte om din hyresvärd enbart har renoverat en specifik bostadslägenhet eller om det är fler lägenheter och/eller gemensamma utrymmen som renoveras. Att du får hål i taket och får betongbitar i huvudet är naturligtvis inte acceptabelt, och tyder på att firman som hyresvärden har anlitat inte har varit försiktiga nog under arbetet.

Jag rekommenderar att du tar kontakt med Hyresgästföreningen, se länk här. Du kan även ringa Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,


Jenny HedinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”