Hyresvärd uppsägningstid av inneboende

2018-01-26 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej, jag har en inneboende i min bostadsrätt. Det fungerar inte då han stökar o stojar. Grannar klagar då han för väsen då han berusad älgar in på nätterna. Vi har ett avtal på 30 dagars uppsägningstid. Krävs hans underskrift? För han vägrar skriva under uppsägningskontrakt. När jag skrivit under det. Vad göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag utgår från att det är din bostadsrätt och när det kommer till att besvara din fråga så blir Lag 2012:978 om uthyrning av egen bostad aktuell. Se lagen här

Uppsägningstid

I lagens 3:e paragraf första stycke står det att "Hyresavtalet gäller för obestämd tid, om inte en bestämd hyrestid avtalas. Om hyresavtalet gäller för obestämd tid, ska det sägas upp för att upphöra att gälla. Ett avtal som ingås för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut. Ett sådant avtal får även sägas upp till upphörande före denna tidpunkt."

Innebörden av detta är att du som hyresvärd har rätt till att säga upp hyresavtalet oavsett om det är på obestämd tid eller bestämd tid. Dock finns det vissa regler kring detta.

I 3:e paragrafens andra stycket stadgas att "Hyresvärden får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, om inte en längre uppsägningstid har avtalats." Vad som menas är att uppsägningstiden är tre månader plus eventuella dagar till månadsskiftet.

Exempel: Om det sägs upp den 14:e juni så är det först månadsskiftet efter tre månader d.v.s. 30:e september.

Även fast det avtalats om en 30 dagars uppsägningstid så är den utan verkan till skydd för hyresgästen enligt 2§ Lag om uthyrning av egen bostad.

Vägran att skriva under

Vad gäller uppsägningen är det en ensidig handling från din sida. Enligt 12 kap. 8§ Jordabalken (Se lagen här) finns det vissa regler kring hur uppsägningen ska gå till. Ifall hyresförhållandet hittills varit under tre månader så finns det inga formkrav utan du behöver bara meddela honom. Det kan dock ur bevishänseende vara en bättre idé med att göra det skriftligt. Lagen säger att ifall hyresförhållandet har varit i över 3 månader så ska det ske skriftligt och delgivas hyresgästen.

Kontentan av detta är att du skriftligen ska meddela hyresgästen skriftligt och han ska ha fått informationen. Detta kan ske genom att du ger det till honom personligen eller skickar rekommenderat brev. Huvudsaken är att du som påstår att uppsägningen skett har bevisbördan att han tagit del av en skriftlig uppsägning. Du bör även ange anledningen till uppsägningen i det skriftliga pappret som överlämnas.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Richard Fiskesund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1660)
2022-01-25 Kan hyresvärd bestämma butikens öppettider?
2022-01-11 Vad gäller vid uppsägning av lokalhyra och hur lång är uppsägningstiden?
2021-12-30 När ska en slutbesiktning senast ske?
2021-12-30 Kan man köpa en annan bostad när man bor i hyresrätt?

Alla besvarade frågor (98669)