FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal09/04/2018

Hyresvärd skyldighet att anpassa lokal efter hyresgästens verksamhet

Jag har tagit över en lokal som tidigare var bank, och bankvalvet är kvar och på en yta som jag betalar för. Hyresvärden har tydligt sagt att jag ska stå för utforslingen av valvet och betala för det. Till frågan, är inte han som hyresvärd skyldig att anpassa lokalen efter hyresgästens verksamhet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Då detta problem handlar om hyra av en lokal så regleras det i 12 kapitlet jordabalken även kallad hyreslagen.

Vad säger hyreslagen?
Enligt hyreslagen ansvarar hyresvärden för att hålla lokalen i fullt brukbart skick för det avsedda ändamålet. Hyresvärdens skyldighet att underhålla lokalen är dock dispositiv, vilket innebär att hyresvärden i avtalet med hyresgästen helt eller delvis kan avtala bort sin underhållsskyldighet detta framkommer av 12 kapitlet 9 § jordabalken. Det mest förekommande i kommersiella förhållanden är dock att hyresgästen ska utföra och bekosta inre underhåll av lokalen, såsom ytskikt på golv, väggar och tak, medan hyresvärden ska utföra och bekosta övrigt erforderligt underhåll av lokalen och av densamme tillhandahållen inredning. Finns det inget reglerat avseende hyresgästens underhållsskyldighet är utgångspunkten att hyresvärden ansvarar för samtliga underhållsåtgärder i lokalen.

Ifall det finns villkor i hyresavtalet
Som sagt så är underhållsskyldigheten dispositiv och din hyresvärd kan avtal bort den. Så som jag tolkar den information du gett så menar din hyresvärd att enligt ert avtal så ska du själv se till så att bankvalvet försvinner. Om någon sådant avtal inte finns borde det inte vara så att du själv måste bort forsla bankvalvet. Jag råder dig att kolla upp vad ni har för avtal och vilka avtalsvillkor ni avtalat om i sådana fall, tänk på att det inte finns något formkrav vid hyresavtal så även muntliga avtal är giltiga. Det är även så att den som påstår att ett avtal finns som har bevisbördan för att bevisa detta, alltså om din hyresvärd påstår att ni avtalet om de krav hen ställer på dig så måste hen då också bevisa att ni har det.

Det är svårt att ge ett konkret svar i situationen då det är mycket information som måste vägas in i svaret, men jag hoppas att du fick vägledning om hur du kan gå tillväga. Du kan även alltid ställa en ytterligare fråga om du har någon mer fundering.

Vänliga hälsningar,

Signe LundgrenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?